Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vestfold og Telemark

Adresse: LHL Vestfold og Telemark
Buervegen 18
3711 SKIEN
Tlf: Mobil: 91 62 64 62 E-post:
Bankkonto: 9017 06 08223 Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Øystein Johansen Leder fylkesstyret 91 62 64 62
Grethe Johansson 1. varamedlem fylkesstyret 90 51 72 30
Liv Anne Andersen 2. varamedlem fylkesstyret 92 84 78 31
Per Rosenquist Brukermedvirkningskoordinator 90 10 73 56
Leif Larsen Fylkesstudieleder, Likepersonskoordinator fylkesstyret, Nestleder fylkesstyret 48 28 49 01
Berit Nymoen Medlem valgkomite fylke 93 66 67 19
Rita Andersen Medlem valgkomite fylke 97 19 81 04
Jan Myrvang Medlem valgkomite fylke 97 42 40 60
Arnold Kverme Sekretær 90 74 73 66
Vidar Bersvendsen Styremedlem fylkesstyret 91 55 92 56
Ingunn Helen Karlsen Vara valgkomite fylke 91 52 45 28

Våre aktiviteter