Hopp direkte til innhold

LHL Vestland (LHL Hordaland)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL HordalandFylkesutvalget i LHL Hordaland. Fra venstre Leif D Thuland, Berit Kvalvik, Sidsel Kvassheim, Aasta Kalvik Haukås, Jan Elvøy og Asbjørn Monsen

LHL Hordaland

Adresse: LHL Hordaland
Kistebakkene 40
5137 MJØLKERÅEN
Tlf: 95086783 Mobil: 95086783
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jan Elvøy Fylkesutvalgsleder 55184810 95086783
Steinar Kroka 1 Varamedlem 53486551 95768180
Asbjørn Monsen 2. Varamedlem 92408206
Berit Kvalvik 3. Varamedlem 56373273 45619481
Jonny Saltnes Fylkesstudieleder 56309288 90083156
Leif D Thuland Fylkesstudieleder 53471873 91730082
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær 48882316
Jakob Hernar Leder valgkomite fylke 56178688 90100529
Sidsel Kvassheim Likepersonskoordinator fylkesutvalg 93630295 93630295
Aasta Kalvik Haukås Styremedlem fylkesutvalg 95114519
Astrid Aarhus Rolland Styremedlem fylkesutvalg 95932645