Hopp direkte til innhold

LHL Vestland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

 

LHL Vestland

Adresse: LHL Vestland
Co/ LHL
2051 JESSHEIM
Tlf: Mobil: 95 16 13 96 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Grethe Brundtland Leder fylkesstyret 99 53 77 90
Per Inge Vannebo 1. varamedlem fylkesstyret 48 17 13 99
Olav Guttorm Wiik 2. varamedlem fylkesstyret 99 45 23 80
Ragnfrid Aasen Hatlem 3. Varamedlem 97 61 69 45
Torbjørg Aasen Fylkesstudieleder 41 24 25 46
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister, Styremedlem fylkesstyret 48 88 23 16
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylket 41 10 82 65
Sidsel Kvassheim Likepersonskoordinator fylkesstyret 93 63 02 95
Harald Geir Haga Likepersonskoordinator fylkesstyret 90 18 49 32
Norvald Elvik Medlem valgkomite fylke 99 36 70 71
Jan Oddvar Gjerde Medlem valgkomite fylke 97 59 03 22
Jan Tore Odd Nestleder fylkesstyret 90 63 98 87
Aasta Kalvik Haukås Styremedlem fylkesstyret 95 11 45 19
Marita Gunn Aarvik Styremedlem fylkesstyret 99 62 79 89
Britt Dagny Bolstad Vara valgkomite fylke 92 80 14 10