Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde fra Vestland, Aurland, Stegastein
Foto: Robert Bye, unsplash

LHL Vestland

LHL Vestland er fylkesstyre for alle lokallag i Vestland.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Lokallag i Vestland:

Kontakt oss

Styre
Navn Verv E-post Mobil
Jan Oddvar Gjerde Leder 97 59 03 22
Marita Gunn Aarvik Nestleder Brukermedvirkningsansvarlig 99 62 79 89
Merethe Landaas IT-kontakt/Medlemsregister Studieleder 48 88 23 16
Tove Irene Garli Styremedlem 92 03 14 27
Aasta Karen Haukås Styremedlem 95 11 45 19
Harald Geir Haga Likepersonskoordinator 90 18 49 32
Per Inge Vannebo 1. varamedlem 48 17 13 99
Olav Guttorm Wiik 2. varamedlem 99 45 23 80
Ragnfrid Hatlem 3. varamedlem 97 61 69 45
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Norvald Johan Elvik Leder 99 36 70 71
Jonny Saltnes Medlem 90 08 31 56
Tore Jakob Madsen Medlem 41 10 82 65
Kåre Hagebø Varamedlem 95 07 27 39