Hopp direkte til innhold

LHL Vestland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

 

LHL Vestland

Adresse: LHL Vestland
Co/ LHL
2051 JESSHEIM
Tlf: Mobil: 95161396
E-post: Bankkonto: Facebook-side: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jan Tore Odd Fylkesutvalgsleder 57653367 90639887
Steinar Kroka 1 Varamedlem 53486551 95768180
Harry Selsvold 1 Varamedlem 53426540 95975033
Arne Dale 1. varamedlem fylkesutvalget 95039740 95039740
Asbjørn Monsen 2. varamedlem fylkesutvalget 92408206
Sollaug Kongsvoll Bjørlo 2. varamedlem fylkesutvalget 90918624 90918624
Berit Kvalvik 3. Varamedlem 56373273 45619481
Jonny Saltnes Fylkesstudieleder 56309288 90083156
Ragnfrid Aasen Hatlem Fylkesstudieleder, Nestleder fylkesutvalg 57789201 97616945
Merethe Landaas IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær 48882316
Jakob Hernar Leder valgkomite fylke 56178688 90100529
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylke 57748577 41108265
Sidsel Kvassheim Likepersonskoordinator fylkesutvalg 93630295 93630295
Olav Guttorm Wiik Medlem valgkomite fylke 99452380 99452380
Ingrid Wiik Medlem valgkomite fylke 57743896 90737741
Jan Ingvar Bakke Nestleder valgkomite sentralstyre 55130813 93226249
Jan Elvøy Styremedlem fylkesutvalg 55184810 95086783
Aasta Kalvik Haukås Styremedlem fylkesutvalg 95114519
Marita Gunn Aarvik Styremedlem fylkesutvalg, Likepersonskoordinator fylkesutvalg 57859983 99627989
Per Sandviknes Vara valgkomite fylke 57859554 47753963