Hopp direkte til innhold

LHL Vestland

I Vestland er det 26 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
95 16 13 96
Adresse
Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Jan Oddvar Gjerde Leder 97 59 03 22
Jan Tore Odd Nestleder 90 63 98 87
Merethe Landaas IT-kontakt/Medlemsregister 48 88 23 16
Aasta Karen Haukås Styremedlem 95 11 45 19
Per Inge Vannebo Styremedlem 48 17 13 99
Merethe Landaas Studieleder 48 88 23 16
Marita Gunn Aarvik Brukermedvirkningsansvarlig 99 62 79 89
Harald Geir Haga Likepersonskoordinator 90 18 49 32
Olav Guttorm Wiik 1. varamedlem 99 45 23 80
Ragnfrid Hatlem 2. varamedlem 97 61 69 45

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Norvald Johan Elvik Leder 99 36 70 71
Jonny Saltnes Medlem 90 08 31 56
Tore Jakob Madsen Medlem 41 10 82 65
Kåre Hagebø Varamedlem 95 07 27 39