Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og Mari Larsen, generalsekretær LHL
Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor og LHL

LHL utfordrer helseminister Vestre

LHL forventer at når Arbeiderpartiet setter inn sin nestleder som helseminister, så betyr det en prioritering av den helsepolitiske innsatsen. – Arbeidet med å styrke fastlegeordningen må videreføres og rehabilitering må løftes øverst på dagsorden, fastslår generalsekretær Mari Larsen på vegne av landets hjertesyke, lungesyke og slagrammede.

Med rundt 54 000 medlemmer i ryggen takker Larsen avgått helseminister Ingvild Kjerkol for hennes innsats og ønsker Vestre velkommen i statsrådjobben.

LHL gir den nye helseministeren fem utfordringer:

1: Styrke fastlegeordningen

Over 200 000 mangler fastlege og over 300 000 står på venteliste for å bytte fastlege.

Vi vil gi honnør til Kjerkol for at hun tok tak i fastlegekrisen. På hennes vakt ble det tross fortsatt store utfordringer, færre personer uten fastleger. Dette arbeidet har betydd mye for mange pasienter, og dette arbeidet må Vestre videreføre og forsterke, sier Larsen.

2: Igangsette en rehabiliteringsreform

Samtidig som Riksrevisjonen har avdekket at nesten ingenting har blitt bedre siden de undersøkte rehabilitering i 2012, har Regjeringen lagt fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027.

Planen prioriterer ikke rehabilitering. Dette er det området hvor Vestre og Arbeiderpartiet kan vise at de tar reaksjonene som har kommet på planens mangelfulle rehabiliteringssatsning, på alvor. Gjennom å ta initiativ til å få Stortinget med på å sette ned en tverrsektoriell ekspertgruppe som kan starte arbeidet med en nasjonal rehabiliteringsreform, vil den nye statsråden vise handlekraft, mener Larsen.

LHLs generalsekretær håper at Riksrevisjonens argument om at gode rehabiliteringstjenester vil kunne føre til lavere behandlings- og omsorgskostnader i andre deler av helsetjenesten, og dermed bidra betydelig til helsetjenestens og velferdsstatens bærekraft i årene framover, bør være god musikk i den tidligere næringsministerens ører.

3: Etablere pasientforløp kols

Samtidig som om lag 6–7 prosent av befolkningen over 40 år har kols, har Nasjonalt kolsråd avdekket mangelfull oppfølging av kolspasienter. Lungerehabilitering er den viktigste og mest kostnadseffektive behandling ved kols.

Kolspasientene opplever i dag et lite sammenhengende behandlingsforløp, og at de blir kasteballer mellom sykehus og kommuner. LHL ber Vestre bidra til at det utarbeides et eget pasientforløp for pasienter med kols, sier Larsen.

4: Flere hjertepoliklinikker

Forskning viser at hjertepasienter som følges opp i poliklinikk når behandlingsmålene i langt større grad.

Ventetiden er lang, og en styrking av det polikliniske tilbudet må på plass. LHL ber Vestre bidra til økt kapasitet i eksisterende poliklinikker, samt etablering av flere desentraliserte poliklinikker, sier Larsen.

5: Gi autorisasjon til logopeder

Store pasientgrupper, blant andre slagrammede med afasi, har behov for logopeder. I tillegg til at det er for få logopeder, har ikke logopedene autorisasjon som helsepersonell. LHL mener at dette truer pasientsikkerheten.

LHL ber Vestre, som på nytt skal vurdere hvilke grupper som skal omfattes av autorisasjonsordningen, inkludere logopeder i den framtidige ordningen.

Medspiller

Larsen presiserer at LHL har spilt inn flere forslag – både små og store – i ulike pågående prosesser, men vil ta med LHLs fem hovedkrav i et kommende møte med Vestre.

Samtidig som vi skal ivareta interessene til mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi - og deres pårørende – skal vi også være en konstruktiv medspiller. Vi ser derfor frem til å møte Vestre for å diskutere hvordan vi kan løse utfordringene på helseområdet.

Mari Larsen, generalsekretær LHL
Mari Larsen, generalsekretær LHL