Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Behandler og pasient tester Pust deg bedre-appen
Foto: Rakkar AS / Helse Førde HF

På tide med bedre behandling av kols

Hvert år legges nær 10 000 pasienter med kols inn på norske sykehus. Ved hjertesykdom og mange andre kroniske sykdommer har vi de siste årene sett en fremgang når det gjelder overlevelse. Dette har dessverre ikke vært tilfelle for gruppen som har kols.

Det er derfor et stort behov for bedre diagnose, behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten for de ca. 150 000 pasientene med kols i Norge.

Det kommer nå nye diagnostiske kriterier for kols, som gjør diagnosen mer presis og har som mål å unngå overdiagnose hos eldre.

Se: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols

Pasientens symptombelasting og forverrelser ligger til grunn for opptrapping av legemidler. Det kommer nå også nye råd for bruk av inhalasjonssteroider for å redusere overforbruk.

LHL mener to av de nye tiltakene er særlig viktige:

  • Anbefaling om årskontroll hos fastlegen og hva den inneholder.
  • Entydig vektlegging av behovene for lungerehabilitering når det gjelder henvising til og innhold i tilbudet.

LHL er glad for at Helsedirektoratet nå kommer med nye faglige retningslinjer for kolsbehandling.

For LHL er en styrking av rehabiliteringstilbudet i hele landet og for alle kolspasienter en prioritert oppgave.

– Pasienter med kols lever med stor sykdomsbelastning. Bedret oppfølging vil kunne bremse sykdomsutviklingen og øke livskvaliteten til denne store pasientgruppen. Bare et fåtall av pasientene med kols får i dag tilbud om lungerehabilitering. Mange kommuner har ikke et tilbud som dekker pasientenes behov, sier Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

 

 

Margrethe Sellæg og Helle Grøttum i kolsskolen

Kolsskolen

Gjennom fire filmer møter du en brukerrepresentant, som deler sine opplevelser rundt det å få kols - og hvordan han lever med kols og takler hverdagen på godt og vondt. Du møter også lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og pasientombud - som alle bidrar med sin kompetanse.

Gå til kolsskolen