Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Biler i kø
Foto: Shutterstock

Luftforurensning er knyttet til mer åreforkalkning - slik kan du redusere risikoen

Det er velkjent at luftforurensning er knyttet til både dødelighet og risiko for hjerte- og karsykdom, men forståelsen av de biologiske mekanismene som ligger bak er uklare. Nå viser nye undersøkelser at høyere forekomst av svevestøv og trafikkrelatert forurensning er sterkt knyttet til mer åreforkalkning blant voksne (1).

I en 10-årig undersøkelse fra USA ble graden av forkalkninger i kransårene undersøkt gjentatte ganger ved hjelp av CT. Dette sier noe om graden av aterosklerose og hvordan det utvikler seg over tid. Studien ble utført blant over 5000 personer med ulike etnisiteter fra flere storbyer i USA.

Det var spesifikt eksponering for fint svevestøv fra vedfyring og eksos (partikler på mindre enn 2 mikrometer i diameter), nitrogenoksider (NOx) og sot som ble undersøkt. Høyere konsentrasjoner av svevestøv og nitrogenoksider var forbundet med mer åreforkalkning over tid. Effektene av eksponering for svevestøv så ut til å være sterkere for kvinner og økte dessuten med alder og for personer med høyt blodtrykk.

Urovekkende nok var gjennomsnittlig eksponering for svevestøv i 10-årsperioden lavere enn det som er tillatt iht. EUs luftkvalitetsstandarder (25 mikrogram/m3). I Norge er grenseverdien lavere, 15 µg/m3 for uteluft, og den skal ytterligere ned innen 2020.

Kan påvirke flere risikofaktorer

Innholdet av kalsium (kalk) i kransårene er en sterk markør på risiko for hjerteinfarkt. Dette øker naturlig med alderen og er høyere hos menn, men påvirkes også av høyt blodtrykk, røyking, diabetes og overvekt. Den nye studien viser altså at luftforurensning også fremskynder forkalking.

Det ser dessuten ut til at luftforurensning også kan øke blodsukker, kolesterolnivåer og andre risikofaktorer for hjertesykdom 2, ifølge en ny undersøkelse fra Israel. Sammenhengene var ikke store, men siden så mange mennesker er berørt, det bety mye for folkehelsen. I løpet av et helt liv kan slik eksponering gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Disse resultatene støtter opp om tidligere undersøkelser som viser økt dødelighet av både hjerte- og karsykdom og lungesykdom knyttet til langtids eksponering for svevestøv fra fyring og eksos 3.

Øker hjerterisiko hos risikogrupper

En annen studie viste nylig at svevestøv økte sjansen for å ha alvorlig sykdom i hjertets kransårer og for å få hjertesykdom blant personer med høy risiko for hjertesykdom 4. Dette var pasienter som hadde vært til hjerteutredning for å undersøke forsnevringer i kransårene. Luftkvaliteten (konsentrasjoner av svevestøv med PM2,5 og nitrogendioksid) rundt deres bosted i årene før og etter utredningen ble også undersøkt.

bilde av havn i OsloSvevestøv og trafikkrelatert forurensning er sterkt knyttet til mer åreforkalkning blant voksne. Foto: Shutterstock.

Høyere nivåer av svevestøv i lufta årene før hjerteutredningen var forbundet med mer alvorlig åreforkalkning. Luftforurensning var også forbundet med økt sjanse for hjerteinfarkt i årene etter utredningen.

Hva kan du gjøre?

Personer med kroniske sykdommer som astma, kols og hjerte- og karsykdom er mer sårbare for helseskadelige effekter av luftforurensning, så god behandling av sykdommer og risikofaktorer er én måte å redusere risikoen på.

Her er noen flere råd:

 1. Følg med på varsler om luftkvalitet på https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no
 2. Ikke luft gjennom vinduer eller ytterveggsventiler som vender mot forurenset område.
 3. Luft fra den siden med minst forurensning.
 4. Det er bedre å gjennomlufte godt tre ganger per dag enn å ha åpne ventiler hele dagen.
 5. Legg treningsturer og aktiviteter utendørs til høyereliggende områder. Der vil konsentrasjonen av luftforurensningen være lavere.
 6. Luftrensere med HEPA-filter senker konsentrasjonen av svevestøvpartikler innendørs.
 7. Unngå helst de mest trafikkerte tidspunktene på døgnet (det vil si ukedager i morgen- og kveldsrushet kl. 06–10 og 15–18).

Les mer her: Kulde kan gi usunn uteluft.

Vedfyring er en av de største kildene til utendørs svevestøv. Her finner du råd om hvordan du kan begrense forurensningen: "Sunnere" vedfyring.

Kilder

 1. Kaufman m.fl. Association between air pollution and coronary artery calcification within six metropolitan areas in the USA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution): a longitudinal cohort study. The Lancet, 2016.
 2. Yitshak Sade m.fl. The Association Between Air Pollution Exposure and Glucose and Lipids Levels. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2016. 
 3. Ambient Particulate Matter Air Pollution Exposure and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Cohort. Environmental Health Perspectives, 2016.
 4. Hartiala m.fl. Ambient Air Pollution Is Associated With the Severity of Coronary Atherosclerosis and Incident Myocardial Infarction in Patients Undergoing Elective Cardiac Evaluation. Journal of the American Heart Association, 2016.

Få nyhetsbrev fra LHL

Få tips og råd om fysisk aktivitet og helse, kosthold og ernæring, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse og et bedre liv.

Velg nyhetsbrev:

Personvern. Vi bruker Mailchimp. (Du kan når som helst melde deg av.)