Hopp direkte til innhold

Til deg som skal få målt blodtrykk på overarm

Hva er et blodtrykk?

Blodtrykk er det trykket som hjertet, og pulsårene lager for å pumpe blodet rundt i kroppen. Trykket i pulsårene er høyest når hjertet trekker seg sammen og pumper blodet ut i kroppen. Det kalles overtrykket eller det systoliske blodtrykket.

Når hjertet slapper av mellom sammentrekningene, faller trykket igjen. Det kalles undertrykket eller det diastoliske trykket.

Måleenheten for blodtrykk er millimeter kvikksølv / mmHg.

Blodtrykket kan for eksempel være 120/80mmHg, kalt "120 over 80" men er aldri konstant. Det vil variere betydelig med tiden på døgnet og i hvilken situasjon du er i.

Enkelte kan få unormalt høye blodtrykksmålinger målt hos lege eller annet helsepersonell. Dette fenomenet kalles "hvit-frakk /white-coat"-eller kontorhypertensjon. Hypertensjon er den medisinske betegnelse for høyt blodtrykk. Da vil det være aktuelt med egenmåling hjemme eller 24-timers måling til sammenligning. Om dette anbefales, forvent at det gis veiledning til hvordan du skal forholde deg.

Alle blodtrykksapparat skal være CE-merket, validert og jevnlig kalibrert. Har du blodyrykksapparat selv, følg brukermanualen som medfølger apparatet og ta det gjerne med for kontrollmåling, for måleresultatet bør vise noenlunde samme verdier, selv om det alltid vil være noe variasjon mellom de enkelte blodtrykksapparatene.

Les om: Høyt blodtrykk

Du bør vite hvorfor blodtrykket skal måles:

 • Mistanke om høyt / lavt blodtrykk?
 • Mistanke om sykdom i arteriesystemet eller andre organer?
 • Oppfølging ved hjerte-karsykdom eller andre tilstander som bør følges opp med blodtrykksmåling?
 • Justering av råd / medikamenter?

Slik forbereder du deg

For å få så korrekt resultat av blodtrykksmålingen som mulig er det viktig at du møter godt forberedt. 

De siste 30 minuttene før måling bør du unngå:

 1. Fysisk aktivitet og stress
 2. Spise
 3. Drikke koffeinholdig drikke som kaffe, te energidrikk eller alkohol
 4. Inntak av nikotinholdige produkter

Generelle tips og råd ved måling

 • Du bør ikke måle blodtrykk om urinblæra er full.
 • Si ifra om du har smerter.
 • Blodtrykk bør måles på bar arm:
  Ha på en armløs / kortermet overdel, så du slipper å sitte bar under målingen. Blodtrykket kan måles til feil verdier om blodtrykksmansjetten settes utenpå tøyet, eller om genser/skjortearm rulles opp og strammes på overarmen.
 • Finn en god sittestilling med støtte til rygg og underarm. Begge føttene på gulvet. Midten av overarm skal være i hjertehøyde, om blodtrykket måles sittende, liggende eller stående.
 • Det skal ikke snakkes i hviletiden på 3–5 minutter før, eller under selve målingen, da prat vil føre til at blodtrykket måles for høyt i forhold til den faktiske verdien.
 • En mansjett, tilpasset armstørrelsen, festes på overarmen. Mansjetten pumpes opp manuelt med et manometer eller med et automatisk apparat. Den pumpes opp til åra (Brachialisarterien) avklemmes. Dette tar noen sekunder og kan oppleves noe ubehagelig fram til luften slippes ut, og åra åpnes igjen. Prøv å puste rolig og hold armen avslappet, da mansjetten må pumpes opp hardere for å avklemme åra i en anspent arm.
 • Ved første gangs blodtrykkskontroll anbefales å måle blodtrykk på begge armer, 2 ganger på hver arm.
 • Ved neste blodtrykkskontroller anbefales å måle blodtrykket 3 ganger på èn arm, med 1 minutts mellomrom. Snittet av 2. og 3. blodtrykk regnes for gjeldende verdi.

Resultat av blodtrykksmålingene får du vite umiddelbart etterpå, gjerne skriftlig. Dette vil legge grunnlag for om det er behov for videre undersøkelser og/eller behandling.