Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "IT-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Veiledning: Slik får du tilgang til epost. Og - logg inn på e-post.

IKT-opplæring i regi av LHL

LHL fikk midler fra Helsedirektoratet for å heve den digitale kompetansen blant eldre. Her vil du finne informasjon om selve kurset, målgruppen, hvordan man kan søke på midlene.

LHL har fått utvidet frist fra Helsedirektoratet, som betyr at LHLs lokallag kan søke om midlene i hele 2024 (eller til midlene er tomme).

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å:

  1. Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk.
  2. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet.
  3. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse. Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022–2024). (Hentet fra HDIR sine sider)

Målgruppe: Eldre som har behov for å styrke sin digitale kompetanse og digitale deltakelse. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

 

Her søker du om LHL sin pott fra Helsedirektoratet:

Søknad

Et bedre liv – med digitale verktøy IKT-kurs med LHL

IKT-kurset er oppdelt i fire moduler. Du kan laste dem ned her.

Ikon PPTX

Modul 1: Hva er internett?

Grunnleggende informasjon om hva internett er og hvordan man kan bruke dette

Last ned

Ikon PPTX

Modul 2: Hvordan kommuniserer digitalt?

Informasjon om hva e-post kan brukes til, hvordan opprette en e-post, krav til passord og brukernavn. Informasjon om kjente apper.

Last ned

Ikon PPTX

Modul 3: De ulike digitale løsningene, del I

Informasjon om Helsenorge og PasientSky, og hva man kan bruke dette til.

Last ned

Ikon PPTX

Modul 4: De ulike digitale løsningene, del II

Informasjon om Digipost og Altinn. Hvordan opprette en Digipostkasse.

Last ned

Kilde

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre - Helsedirektoratet