Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til e-post, endrer passord og glemt passord

Viktig melding

IKT-opplæring i regi av LHL

LHL fikk midler fra Helsedirektoratet for å heve den digitale kompetansen blant eldre. Her vil du finne informasjon om selve kurset, målgruppen, hvordan man kan søke på midlene.

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å:

  1. Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk.
  2. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet.
  3. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse. Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022–2024). (Hentet fra HDIR sine sider)

Målgruppe: Eldre som har behov for å styrke sin digitale kompetanse og digitale deltakelse. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

 

Her søker du om LHL sin pott fra Helsedirektoratet:

Søknad

Et bedre liv – med digitale verktøy

IKT-kurs med LHL

IKT-kurset er oppdelt i fire moduler. Du kan laste dem ned her.

Ikon PPTX

Modul 1: Hva er internett?

Grunnleggende informasjon om ord og utrykk, teknologisk utstyr og BankID.

Ikon PPTX

Modul 2: Hvordan kommuniserer digitalt?

Informasjon om hva e-post kan brukes til, hvordan opprette en e-post, krav til passord og brukernavn. Informasjon om kjente apper.

Ikon PPTX

Modul 3: De ulike digitale løsningene, del I

Informasjon om Helsenorge og PasientSky, og hva man kan bruke dette til.

Ikon PPTX

Modul 4: De ulike digitale løsningene, del II

Informasjon om Digipost og Altinn. Hvordan opprette en Digipostkasse.

Kilde

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre - Helsedirektoratet