Hopp direkte til innhold
Neisseria meningitidis / meningococcus | Stop sepsis save lives
Foto: Shutterstock

LHL Sepsis og Meningitt

Interessegruppe for mennesker som er berørt av Sepsis eller Meningitt.

LHL Sepsis og Meningitt vil arbeide for at de som er berørt av Sepsis eller Meningitt skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap.

Les den sterke historien til Marte, leder i interessegruppen: Mistet datteren Ariel Helene

Arbeidsområder

 • Økt fokus på sepsis og meningitt i Norge ved å spre kunnskap i media, helsesenter, barnehage/skoler, konferanser og via sosiale medier
 • Likepersonarbeid og støtte for både pasienter og pårørende
 • Øke kompetanse i helsevesenet på både behandling og rehabilitering
 • Flere rettigheter for rehabilitering
 • Forskning på raskere diagnostikk, behandling og rehabilitering
 • Vaksinasjon for Meningitt (barn/ungdom)

Bli medlem
Velkommen til LHL Sepsis og Meningitt. Bli medlem i LHL og interessegruppen LHL Sepsis og Meningitt.

Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig sykdom som oppstår når bakterier kommer inn i blodbanen og sprer seg til kroppens organer. På verdensbasis dør mellom 6 og 10 millioner mennesker hvert år av Sepsis, og om lag 3 av 1000 voksne mennesker får blodforgiftning i Norge årlig. Selv om hovedgruppen er voksne, kan Sepsis ramme i alle aldre.

Les mer om sepsis

13sept_mc.png

Ved større fokus på sykdommen håper vi på å kunne redde liv ved at flere er oppmerksom på symptomene, da rask behandling er alfa og omega for å overleve uten varige skader.

Meningitt (hjernehinnebetennelse) er en betennelse i hinnene som dekker hjernen og ryggmargen. Hvert år rammes over 5 millioner mennesker over hele verden av hjernehinnebetennelse. Meningitt kan være forårsaket av bakterier, virus, sopp og parasitter. Bakteriell meningitt er en svært alvorlig og akutt sykdom som kan føre til permanent uførhet eller død. Det er rundt 300 000 dødsfall rundt om i verden hvert år. Mest utsatt er barn og ungdom, men alle aldersgrupper kan få Meningitt.

Vi ønsker å få ut mer informasjon om sykdommen og vaksiner til de norske folk og helsevesenet for tidlig diagnostikk og forebygging. Det kan redde mange liv!

Har du mistanke om at noen av dine nærmeste har Sepsis eller Meningitt, ring lege/113.

Ønsker du å bidra?

Med tanke på hvor mange som blir berørt av dette hvert eneste år, tror vi at det er mange der ute med sine egne historier. Kanskje er dette noe nettopp du kjenner at du interesserer deg for?

Vi er tre personer i interessegruppen, men vi har plass til mange fler. Er du interessert i sepsis og/eller meningitt, kan bruke litt av din fritid på dette, og ønsker å gjøre en forskjell? Ta kontakt!

Sepsis - tall og fakta fra Norge

Selv om man sjeldent hører om sepsis i Norge er det mer utbredt enn de fleste er klar over. Tallene om antall tilfeller i Norge er svært usikre fordi sepsis ikke registreres systematisk, og de reelle tallene kan antas å være betydelig høyere.

 • Minst 5 000 tilfeller årlig
 • Nærmere 4 prosent av alle sykehussenger i Norge er i bruk pga. sepsis
 • 13 prosent av de som får sepsis, får det mens de er innlagt på sykehus
 • Dødeligheten er rundt 25 prosent
 • 1 av 7 dødsfall på norske sykehus skyldes sepsis
 • Flere dør av sepsis enn av hjerte-karsykdom hvert år
 • Mellom 10 og 40 prosent av alle kreftpasienter får sepsis

Av dem som overlever sepsis:

 • 50 prosent blir bra
 • 30 prosent dør innen ett år

Sepsis medfører mange senplager og fører til stort behov for pleie. Nesten halvparten av dem som overlever blir aldri helt friske, men lever med mentale lidelser, smerter, nedsatt kognitiv funksjon og redusert arbeidsevne. Mange blir sykemeldt i lang tid og det påvirker hjemmesituasjonen og pårørende i stor grad.

Kilder: 

Kontakt oss

E-post:

Følg oss på Facebook

Vi har også en lukket Facebook-gruppe

ikon personer

Arbeidsutvalg:
 (leder)

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

 • Tastevalg 1: Hjertesykdom
 • Tastevalg 2: Lungesykdom
 • Tastevalg 3: Hjerneslag
 • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
 • Tastevalg 5: Covid-19

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likeperson LHL Sepsis og Meningitt

Mona H Bahus

Mona H Bahus

Likeperson for LHL Sepsis og Meningitt
22 79 90 90 (988 36 221)

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien. Hun er også likeperson og daglig leder for stiftelsen ALS Norge.

Mona ble selv rammet av Sepsis i februar 2018 og hadde enorm flaks som overlevde, takket være dyktig lege på akutten på Ahus.

Hun har savnet et nettverk for oss som har vært syke og pårørende, og som kan øke kompetansen og kjennskapen til sepsis.