Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Likeperson

Har du behov for å snakke med noen som har vært i eller er i samme situasjon som deg? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Hvordan er hverdagen med sykdom?

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

  • Tastevalg 1: Hjertesykdom
  • Tastevalg 2: Lungesykdom
  • Tastevalg 3: Hjerneslag
  • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Om likepersonlinjen

 

Det bærende prinsippet i likepersonsarbeid bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Likepersonsarbeid kan foregå mellom personer med mest mulig likhet i diagnose, eller som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon. Likepersonsarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

Likepersonsaktiviteter

Vil du bli likeperson?

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Hjerneslag

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Likeperson slagrammede
22 79 90 90 (906 91 388)

Ove Hellvik fra Oslo ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016.

Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag.

Bente Endresen

Bente Endresen

Likeperson slagrammede og pårørende
22 79 90 90 (959 05 979)

Bente Endresen fra Oslo tar imot telefoner fra slagrammede og pårørende fra hele landet.

Hun har erfaring fra å være språkløs rullestolbruker etter en høyresidig aneurismeblødning til, etter bred rehabilitering med fysioterapi, ergoterapi og logoped - å bli en selvgående omskoleringsstudent med bachelorgrad på Høyskolen i Oslo.

May Midtby

May Midtby

Likeperson for slagrammede
22 79 90 90 (909 50 331)

May Midtby fra Østfold tar imot telefoner fra slagrammede.

May ble høsten 2012 først rammet av hjerneblødning, deretter hjerneinfarkt med venstresidig lammelse i hele kroppen. Hun har vært innlagt på ulike sykehus og rehabiliteringssenter og har erfaring fra samtalegrupper og veiledning av barn og unge og deres foresatte.

Jan Tore Hylle

Jan Tore Hylle

Likeperson slagrammede
22 79 90 90 (992 37 298)

Jan Tore Hylle fra Telemark tar imot telefoner fra slagrammede. Jan Tore ble rammet av hjerneblødning i 1994.

Han har erfaring med ulike hverdagsutfordringer knyttet til hjerneslag - fra å ha sittet i rullestol, mistet jobben, har hatt vansker med å bruke kniv og gaffel til å ha mistet førerkortet som følge av synsproblemer.

Alex Norbakken

Alex Norbakken

Likeperson pårørende
22 79 90 90 (414 10 610)

Alex Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Alex sin svoger fikk hjerneblødning i 2004 og en nær venn har hatt hjerneinfarkt (blodpropp).

Mathilde Norbakken

Mathilde Norbakken

Likeperson pårørende
22 79 90 90 (975 67 456)

Mathilde Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Mathildes bror fikk hjerneblødning i 2004 og venninnen hennes fikk hjerneblødning da hun var 40 år. Hun er hjelpepleier av yrke. 

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90 (918 78 006)

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13 åring.

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Inge Vermeulen

Inge Vermeulen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90 (977 07 607)

Inge Vermeulen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge som har hatt hjerneslag. Inge er mor til Ida, som var 16 år da hun fikk hjerneinfarkt (blodpropp).

Hun har erfaring med sykehusopphold, rehabilitering, skole, utdanning og støtteordninger. God kjennskap til hvilke utfordringer en tenåring med hjerneslag og tenåringens pårørende møter, samt innsikt i hvordan prosesser fungerer.

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90 (930 28 866)

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars-20. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på LHL-sykehuset på Gardermoens rehabiliteringstilbud tidlig i april samme år.

Trine Skorpen

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Trine bor i Bærum, jobber til daglig som helsesykepleier, og ble syk i mars etter å ha blitt smittet av viruset.  Hun ble ikke lagt inn på sykehus, men ble henvist til rehabilitering på LHL-sykehuset på Gardermoen i juni 2020.

Kjell-Olav Bjerknes

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Kjell-Olav er fra Enebakk, jobber til daglig i Elvia, og var en av de aller første som ble skrevet ut fra Ahus i mars etter ni døgn i respirator. Kjell-Olav, som ble smittet på skiferie i St.Anton, var på rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset på Gardermoen i juni 2020.

 

Likepersonstjenesten i LHL Bergen: for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Anne Seem

Bypassoperert
22 79 90 90 (957 30 408)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Asbjørn Monsen

Arbeidsrelatert astma/kols
22 79 90 90 (924 08 206)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Johnny Donné

Bypassoperert
22 79 90 90 (954 01 865)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Kirsten Øverby

Kols
22 79 90 90 (922 63 899)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Rune Stiansen

Hjertesyk
22 79 90 90 (955 28 307)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarvik

Hjerteinfarkt/stentet
22 79 90 90 (413 27 483)

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarland

Atrieflimmer
22 79 90 90 (930 31 063)

Det er kjekt å kunne være til hjelp for andre som har kommet opp i samme situasjon som en selv.
Det er opprettet en Facebookside for oss med atrieflimmer og atrieflutter og med i gruppen er det både pårørende og personer med denne lidelsen. Let oss gjerne opp der!

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som har betjent telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende siden 2017.

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90 (952 51 004)

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90 (901 47 118)

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90 (905 59 682)

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.

Likeperson LHL IPF

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90 (977 37 618)

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

John har valgt å ta et aktivt ansvar i forhold til egen tilstand og vil gjerne gi noe tilbake til andre i samme situasjon.

Foto: Bård Gudim

Ragna Eriksen

Ragna Eriksen

Likeperson for LHL IPF og transplantert
22 79 90 90 (476 31 639)

Ragna tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose, i tillegg er hun lungetransplantert og tar imot telefoner de som skal transplanteres eller er transplantert. Hun har hatt diagnosen i mange år, i 2014 opplevde hun en drastisk forverring og etter en lungetransplantasjon i 2016 så har Ragna fått et nytt liv.

Likepersoner i LHL Alfa-1

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90 (901 47 118)

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tønnes Hølland

Tønnes Hølland

Likeperson for interessegruppen LHL Alfa-1
22 79 90 90 (970 58 838)

Tønnes fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1996 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2012 ble han lungetransplantert. Han har mer eller mindre vært i arbeid nesten helt fram til han ble lungetransplantert, og jobber i dag 50 %.

Likepersoner i LHL ICD

Håkon Rødningsby

Håkon Rødningsby

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90 (419 29 482)

Håkon hadde hjerteinfarkt i 2004, og fikk hjertestans og siden ICD-operasjon i 2012. Håkon lever med sin ICD uten komplikasjoner.

Reidun Eide

Reidun Eide

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90 (900 97 018)

Reidun fikk påvist arvelig HCM i 2004. På grunn av fare for rytmeforstyrrelser ble det da operert inn en ICD samme år. Reidun er gift og mor til 3 voksne barn, er aktiv og lever godt med sin ICD- venn.

Rolf Aikio

Rolf Aikio

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90 (938 44 915)

Rolf har venstresidig hjertesvikt, søvnapné og bruker bipap hjemmerespirator og fikk ICD i 2013.

Rolf er kontaktperson for likepersonstjenesten i Viken (Østfold) og for likepersonstjenesten på Sykehuset Østfold, Kalnes.

Likepersoner i LHL PAH - Pulmonal hypertensjon

Inger-Lise Sæther

Inger-Lise Sæther

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90 (982 08 464)

Inger-Lise fikk diagnosen Idiopatisk Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – i 2004, dette etter å ha vært syk i 2 år. Å leve med en kronisk og progredierende sykdom kan kreve fysisk styrke, psykisk utholdenhet og sosial støtte, og Inger-Lise vil gjerne hjelpe og lytte til andre som har behov for en samtalepartner.

Sølvi Molnes

Sølvi Molnes

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90 (986 07 385)

Sølvi jobber daglig som spesialsykepleier på en lungeklinikk, og har også erfaringer fra det å være pårørende til alvorlige syke.

De erfaringer hun har gjort seg som sykepleier, pårørende, og som pasient, ønsker hun å kunne dele med andre som har diagnosen PAH.

Ina Lill Øwre Torp

Ina Lill Øwre Torp

Likeperson for unge i LHL PAH
22 79 90 90 (976 81 413)

Ina Lill fikk diagnosen idiopatisk pulmonal arteriell hypertensjon da hun var 26 år, etter mange år som syk.

Hun har gått igjennom og bearbeidet mye sorg og frustrasjon over å få en så alvorlig sykdom, og det å bli ufrivillig barnløs på grunn av sykdommen.

Ina Lill savnet noen å prate med som forsto hvordan hun hadde det, da hun gikk gjennom prosessene i forbindelse med sin sykdom og ønsker nå å være den støtten for andre slik at de kanskje skal slippe å føle seg så alene.