Hopp direkte til innhold
Likeperson i telefonsamtale
Foto: Christopher Olssøn

Likeperson

Har du behov for å snakke med noen som har vært i eller er i samme situasjon som deg? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Hvordan er hverdagen med sykdom?

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

  • Tastevalg 1: Hjertesykdom
  • Tastevalg 2: Lungesykdom
  • Tastevalg 3: Hjerneslag
  • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19 (Åpen hverdager kl. 18–21 )

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Om likepersonlinjen

 

Det bærende prinsippet i likepersonarbeid bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Likepersonarbeid kan foregå mellom personer med mest mulig likhet i diagnose, eller som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon. Likepersonarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

Likepersonaktiviteter

Vil du bli likeperson?

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersontilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Hjerneslag

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Likeperson slagrammede
22 79 90 90

Ove Hellvik fra Oslo ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016.

Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag.

Bente Endresen

Bente Endresen

Likeperson slagrammede og pårørende
22 79 90 90

Bente Endresen fra Oslo tar imot telefoner fra slagrammede og pårørende fra hele landet.

Hun har erfaring fra å være språkløs rullestolbruker etter en høyresidig aneurismeblødning til, etter bred rehabilitering med fysioterapi, ergoterapi og logoped - å bli en selvgående omskoleringsstudent med bachelorgrad på Høyskolen i Oslo.

Jan Tore Hylle

Jan Tore Hylle

Likeperson slagrammede
22 79 90 90

Jan Tore Hylle fra Telemark tar imot telefoner fra slagrammede. Jan Tore ble rammet av hjerneblødning i 1994.

Han har erfaring med ulike hverdagsutfordringer knyttet til hjerneslag - fra å ha sittet i rullestol, mistet jobben, har hatt vansker med å bruke kniv og gaffel til å ha mistet førerkortet som følge av synsproblemer.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Likeperson for slagrammede småbarnsfamilier
98 43 02 73

Martin Aasen Wright tar i mot telefoner fra småbarnsfamilier hvor en av foreldrene er rammet av slag, både slagrammede og pårørende fra hele landet hver tirsdag kveld kl. 20–22 evt e-post.

Martin fikk hjerneslag 41 år gammel. Som tillitsvalgt i LHL Hjerneslag har Wright flere ganger delt sine erfaringer gjennom foredraget «Pappa, er du sint?», intervjuer i pressen og kronikker, og bloggen Slagpappa

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13 åring.

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars 2020. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoens tidlig i april samme år.

Trine Skorpen

Trine Skorpen

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Trine bor i Bærum, jobber til daglig som helsesykepleier, og ble syk i mars etter å ha blitt smittet av viruset. Hun ble ikke lagt inn på sykehus, men ble henvist til rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen i juni 2020.

Kjell-Olav Bjerknes

Kjell-Olav Bjerknes

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Kjell-Olav er fra Enebakk, jobber til daglig i Elvia, og var en av de aller første som ble skrevet ut fra Ahus i mars etter ni døgn i respirator. Kjell-Olav, som ble smittet på skiferie i St. Anton, var på rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset Gardermoen i juni 2020.

Likepersonstjenesten i LHL Bergen: for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Anne Seem

Bypassoperert
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Asbjørn Monsen

Arbeidsrelatert astma/kols
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Johnny Donné

Bypassoperert
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Kirsten Øverby

Kols
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Rune Stiansen

Hjertesyk
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarvik

Hjerteinfarkt/stentet
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarland

Atrieflimmer
22 79 90 90

Det er kjekt å kunne være til hjelp for andre som har kommet opp i samme situasjon som en selv.
Det er opprettet en Facebookside for oss med atrieflimmer og atrieflutter og med i gruppen er det både pårørende og personer med denne lidelsen. Let oss gjerne opp der!

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som har betjent telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende siden 2017.

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.

Likeperson LHL IPF

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF-diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

John har valgt å ta et aktivt ansvar i forhold til egen tilstand og vil gjerne gi noe tilbake til andre i samme situasjon.

Foto: Bård Gudim

Ragna Eriksen

Ragna Eriksen

Likeperson for LHL IPF og LHL Transplantert
22 79 90 90

Ragna tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose, i tillegg er hun lungetransplantert og tar imot telefoner de som skal transplanteres eller er transplantert. Hun har hatt diagnosen i mange år, i 2014 opplevde hun en drastisk forverring og etter en lungetransplantasjon i 2016 så har Ragna fått et nytt liv.

Likepersoner i LHL Alfa-1

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tønnes Hølland

Tønnes Hølland

Likeperson for interessegruppen LHL Alfa-1
22 79 90 90

Tønnes fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1996 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2012 ble han lungetransplantert.

Tønnes er aktiv likeperson for kols og Alfa-1.

Likepersoner i LHL ICD

Håkon Rødningsby

Håkon Rødningsby

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Håkon hadde hjerteinfarkt i 2004, og fikk hjertestans og siden ICD-operasjon i 2012. Håkon lever med sin ICD uten komplikasjoner.

Reidun Eide

Reidun Eide

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Reidun fikk påvist arvelig HCM i 2004. På grunn av fare for rytmeforstyrrelser ble det da operert inn en ICD samme år. Reidun er gift og mor til 3 voksne barn, er aktiv og lever godt med sin ICD- venn.

Rolf Aikio

Rolf Aikio

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Rolf har venstresidig hjertesvikt, søvnapné og bruker bipap hjemmerespirator og fikk ICD i 2013.

Rolf er kontaktperson for likepersonstjenesten i Viken (Østfold) og for likepersonstjenesten på Sykehuset Østfold, Kalnes.

Likepersoner i LHL PAH

Inger-Lise Sæther

Inger-Lise Sæther

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90

Inger-Lise fikk diagnosen Idiopatisk Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – i 2004, dette etter å ha vært syk i 2 år. Å leve med en kronisk og progredierende sykdom kan kreve fysisk styrke, psykisk utholdenhet og sosial støtte, og Inger-Lise vil gjerne hjelpe og lytte til andre som har behov for en samtalepartner.

Sølvi Molnes

Sølvi Molnes

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90

Sølvi jobber daglig som spesialsykepleier på en lungeklinikk, og har også erfaringer fra det å være pårørende til alvorlige syke.

De erfaringer hun har gjort seg som sykepleier, pårørende, og som pasient, ønsker hun å kunne dele med andre som har diagnosen PAH.

Ina Lill Øwre Torp

Ina Lill Øwre Torp

Likeperson for unge i LHL PAH
22 79 90 90

Ina Lill fikk diagnosen idiopatisk pulmonal arteriell hypertensjon da hun var 26 år, etter mange år som syk.

Hun har gått igjennom og bearbeidet mye sorg og frustrasjon over å få en så alvorlig sykdom, og det å bli ufrivillig barnløs på grunn av sykdommen.

Ina Lill savnet noen å prate med som forsto hvordan hun hadde det, da hun gikk gjennom prosessene i forbindelse med sin sykdom og ønsker nå å være den støtten for andre slik at de kanskje skal slippe å føle seg så alene.