Hopp direkte til innhold
Likeperson i telefonsamtale
Foto: Christopher Olssøn

Likepersonslinjen

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

Likepersonarbeid baseres på en aktiv og målrettet bruk av egen erfaring. Det foregår mellom personer med mest mulig lik diagnose, eller som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon. Likepersonarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

I LHL har vi likepersoner som frivillig betjener likepersonslinjen 22 79 90 90 på hverdager mellom 10:00 og 21:00. I tillegg har vi rundt 300 likepersoner på sykehus og institusjoner over hele landet, tilgjengelig for samtale med dem som ønsker.
I lokallagene våre driver likepersoner treningstilbud, gågrupper, håndarbeidskvelder og andre likepersonsrettede aktiviteter.

Om likepersonlinjen

 

Likepersoner i LHL

Når du ringer til likepersonlinjen, velger du først fra forvalg:

1 - Hjerneslag og afasi

2 - Hjerte

3 - Lunge

4 - Andre diagnoser LHL ivaretar

Du vil treffe en av disse:

Likepersoner i LHL Alfa-1

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Likepersonstjenesten i LHL Bergen: for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Anne Seem

Bypassoperert
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Annbjørg Hammer Aarland

Likeperson for personer med hjertesvikt, pacemaker, bypass og stent
22 79 90 90

Annbjørg har tatt bypassoperasjon og hun fikk pacemaker som gir hjertet hennes impulser hvert sekund slik at det slår. Hun er også stentet.

Annbjørg opplevde en tøff tid etter at hjertet hennes stoppet og etter bypassoperasjonen, men har etter litt tid fått sin sykdom på avstand og ønsker å være til støtte for andre i lik situasjon.

Asbjørn Monsen

Arbeidsrelatert astma/kols
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Johnny Donné

Bypassoperert
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Kirsten Øverby

Kols
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarvik

Hjerteinfarkt/stentet
22 79 90 90

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som betjener telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Terje Aarland

Atrieflimmer
22 79 90 90

Det er kjekt å kunne være til hjelp for andre som har kommet opp i samme situasjon som en selv.
Det er opprettet en Facebookside for oss med atrieflimmer og atrieflutter og med i gruppen er det både pårørende og personer med denne lidelsen. Let oss gjerne opp der!

Tilhører likepersonstjenesten i LHL Bergen, som har betjent telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende siden 2017.

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars 2020. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen tidlig i april samme år.

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13-åring.

Hun er også likeperson på Cathinka Guldbergs sykehus (tidligere LHL-sykehuset Gardermoen).

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Likepersoner i LHL Hjerneslag

Bente Endresen

Bente Endresen

Likeperson slagrammede og pårørende
22 79 90 90

Bente Endresen fra Oslo tar imot telefoner fra slagrammede og pårørende fra hele landet.

Hun har erfaring fra å være språkløs rullestolbruker etter en høyresidig aneurismeblødning til, etter bred rehabilitering med fysioterapi, ergoterapi og logoped - å bli en selvgående omskoleringsstudent med bachelorgrad på Høyskolen i Oslo.

Jan Tore Hylle

Jan Tore Hylle

Likeperson slagrammede
22 79 90 90

Jan Tore Hylle fra Telemark tar imot telefoner fra slagrammede. Jan Tore ble rammet av hjerneblødning i 1994.

Han har erfaring med ulike hverdagsutfordringer knyttet til hjerneslag - fra å ha sittet i rullestol, mistet jobben, har hatt vansker med å bruke kniv og gaffel til å ha mistet førerkortet som følge av synsproblemer.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Likeperson for slagrammede barnefamilier

Martin Aasen Wright tar i mot telefoner fra familier, hvor en av foreldrene er rammet av slag i ung alder. Martins snakker med både slagrammede og pårørende fra hele landet. 

Martin fikk hjerneslag 41 år gammel og som tillitsvalgt i LHL Hjerneslag har han flere ganger delt sine erfaringer gjennom foredraget «Pappa, er du sint?», i intervjuer i pressen og kronikker, og bloggen Slagpappa

Du treffer Martin enklest på kveldstid, eller ved å sende en e-post.

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Likeperson slagrammede
22 79 90 90

Ove Hellvik fra Oslo ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016.

Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.

Likepersoner i LHL ICD

Håkon Rødningsby

Håkon Rødningsby

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Håkon hadde hjerteinfarkt i 2004, og fikk hjertestans og siden ICD-operasjon i 2012. Håkon lever med sin ICD uten komplikasjoner.

Reidun Eide

Reidun Eide

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Reidun fikk påvist arvelig HCM i 2004. På grunn av fare for rytmeforstyrrelser ble det da operert inn en ICD samme år. Reidun er gift og mor til 3 voksne barn, er aktiv og lever godt med sin ICD- venn.

Rolf Aikio

Rolf Aikio

Likeperson for LHL ICD
22 79 90 90

Rolf har venstresidig hjertesvikt, søvnapné og bruker bipap hjemmerespirator og fikk ICD i 2013.

Rolf er koordinator for likepersonstjenesten i Viken (Østfold) og for likepersonstjenesten på Sykehuset Østfold, Kalnes.

Likeperson LHL IPF

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF-diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

Foto: Bård Gudim

Likepersoner i LHL PAH

Inger-Lise Sæther

Inger-Lise Sæther

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90

Inger-Lise fikk diagnosen Idiopatisk Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – i 2004, dette etter å ha vært syk i 2 år. Å leve med en kronisk og progredierende sykdom kan kreve fysisk styrke, psykisk utholdenhet og sosial støtte, og Inger-Lise vil gjerne hjelpe og lytte til andre som har behov for en samtalepartner.

Sølvi Molnes

Sølvi Molnes

Likeperson for LHL PAH
22 79 90 90

Sølvi jobber daglig som spesialsykepleier på en lungeklinikk, og har også erfaringer fra det å være pårørende til alvorlige syke.

De erfaringer hun har gjort seg som sykepleier, pårørende, og som pasient, ønsker hun å kunne dele med andre som har diagnosen PAH.

Ina Lill Øwre Torp

Ina Lill Øwre Torp

Likeperson for unge i LHL PAH
22 79 90 90

Ina Lill fikk diagnosen idiopatisk pulmonal arteriell hypertensjon da hun var 26 år, etter mange år som syk.

Hun har gått igjennom og bearbeidet mye sorg og frustrasjon over å få en så alvorlig sykdom, og det å bli ufrivillig barnløs på grunn av sykdommen.

Ina Lill savnet noen å prate med som forsto hvordan hun hadde det, da hun gikk gjennom prosessene i forbindelse med sin sykdom og ønsker nå å være den støtten for andre slik at de kanskje skal slippe å føle seg så alene.

Likeperson LHL Sepsis og Meningitt

Mona H. Bahus

Mona H. Bahus

Likeperson for LHL Sepsis og Meningitt
Likepersonlinjen: 22 79 90 90

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien. Hun er også likeperson i Stiftelsen ALS Norge.

Mona ble selv rammet av sepsis i februar 2018 og hadde enorm flaks som overlevde takket være en dyktig lege på akutten på Ahus.

Hun har savnet et nettverk for de som har vært syke og pårørende, til sepsis og meningitt og som kan øke kompetansen og kjennskapen til sykdommene. 

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.