Hopp direkte til innhold
Likeperson i telefonsamtale
Foto: Christopher Olssøn

Likepersonslinjen

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

LHLs likepersontilbud

Likepersonsarbeid på sykehus og rehabiliteringssteder. Nærmere 300 frivillige stiller jevnlig på over 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele landet. Se Likepersonaktiviteter.

LHLs likepersonslinje 22 79 90 90, åpen alle hverdager kl. 10–21

Mange av LHLs lokallag har likepersoner som 

  • Arrangerer treningsgrupper
  • Driver besøkstjenester
  • Driver erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper / selvhjelpsgrupper)

Vil du bli likeperson?

Om likepersonlinjen