Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tips og råd fra LHLs pasientombud

Har du behov for juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag og afasi?

Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Spør Atle, pasientombud i LHL

Tema: Fremtidsfullmakt

Bestem hvem som skal ta sikre og ta vare på dine interesser og representere deg den dagen du ikke lenger klarer det selv.

Tema: Arv

Du kommer sannsynligvis til å måtte forholde deg til arveloven i løpet av livet. Derfor er det viktig å kjenne til den.

Egenandel på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester?

Beboere på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal betale egenandel i forhold til inntekt. Det er fastsatt i egen forskrift hva kommunen maksimalt kan kreve. Det er inntekt etter skatt som legges til grunn.