Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tema: Fremtidsfullmakt

Bestem hvem som skal ta sikre og ta vare på dine interesser og representere deg den dagen du ikke lenger klarer det selv.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere du utpeker rett til å representere deg om du blir så svekket at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

En fremtidsfullmakt vil ofte innebære at det ikke vil bli behov for å få oppnevnt verge.

På det tidspunktet du oppretter fullmakten må du være i stand til å forstå fullmaktens betydning. Dersom du allerede er svekket når fullmakten skrives, bør du innhente legeerklæring tett opptil etableringen. Dette er ikke et krav. Men kan være nyttig om det av andre stilles spørsmål om gyldigheten av fullmakten.

Hvordan opprettes en fremtidsfullmakt?

Fullmakten skal være skriftlig med to vitner som du har godkjent og som er til stede sammen når du skriver under fullmakten. Fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke være vitne. Men din ektefelle, samboer eller barn kan være vitne dersom de ikke er utpekt til fullmektig.

Vitnenes fødselsdato og adresse bør stå i fullmakten. Det er viktig at det står i fullmakten at den skal gjelde etter at du har kommet i en tilstand som beskrevet vergemålsloven § 78. Står ikke det vil den heller ikke være gyldig.

Flere spørsmål og svar:

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.