Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Forurenset uteluft
Foto: Shutterstock

Forurenset uteluft kan føre til luftveissykdommer

Luftforurensning som følge av veistøv, eksos og vedfyring er til tider et stort problem i deler av Norge. Hva er årsaken til høy luftforurensning, og hvorfor skjer dette oftest om vinteren?

Økt konsentrasjon av forurensning

At kald luft er tyngre enn varm luft, fører til at kald luft synker til lavere deler av terrenget.

Varmere luft blir gjerne liggende som et lokk over den kalde luften (inversjonseffekten).

På vindstille dager kan nivået av NOx og karbonmonoksid (CO) i luften reduseres med 80 prosent om man beveger seg 100 meter bort fra trafikkert vei.

I kaldt og rolig vær vil derfor luften stå stille på lavtliggende plasser. Når luften står stille i "bygryta", vil konsentrasjonen av gass- og partikkelforurensning, fra blant annet kjøretøy og vedfyring, bli høy.

Skadelig for både lunger, hjerte og kar

Partiklene oppstår i mange forskjellige størrelser, avhengig av forurensningskilden. Veistøv kan bestå av store partikler som følge av slitasje på veidekket eller selve gummidekkene, mens forbrenningspartikler fra eksos eller vedfyring kan være meget små, ultrafine partikler.

Når vi puster inn disse ulike partikkelstørrelsene, vil de ha forskjellig virking på helsen vår.

Bilde av pipe med røyk på vinteren.Forbrenningspartikler fra vedfyring inneholder meget små, ultrafine partikler som kan påvirke helsen vår.

Større partikler stoppes lettere av luftveienes slimhinner og flimmerhår. De minste partiklene trenger dypere ned i luftveiene. Noen kan komme helt ut i lungenes alveoler (lungeblærer), hvor de kan overføre helseskadelige stoffer til blodet.

Dette kan ha direkte, negative effekter på våre celler, på nervesystemet, stoffskiftet og for fosterutviklingen. Inhalasjon av eksos og veistøvpartikler påvirker videre hjerterytme, blodtrykk og blodets levringsevne.

Sammenheng mellom luftkvalitet og luftveisplager

Verdens Helseorganisasjon (WHO) rapporterer at forurenset uteluft fra trafikkerte veier er sterkt knyttet til forekomst av akutte og kroniske luftveissykdommer, som astma og kols.

Nærbilde av eksospotte som slipper ut røyk.Når luften står stille i "bygryta" vil konsentrasjonen av gass- og partikkelforurensning fra blant annet kjøretøy bli høy.

Luftkvalitet og trafikknivå i et område har også direkte sammenheng med forekomst av hjerte- og karsykdommer, luftveisplager og økt sykehusinnleggelse. Det anslås at iskemisk hjerteinfarkt og hjerneslag utgjør 80 prosent av alle dødsfall forårsaket av uteluftforurensningsrelaterte sykdommer.

Eksponering for svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx), som er de vanligste komponentene i eksosen fra kjøretøy, kan påvirke lungefunksjonen og føre til inflammatoriske reaksjoner i luftveiene. Dette fører i sin tur til hosting, slimdannelse, forverring av astma og økt forekomst av bronkitt.

Barn og kronisk syke er mest utsatt

Faktorer som alder, fysisk aktivitet, kroniske sykdommer og den generelle helsetilstand, samt avstand til eksponeringskilde, spiller en viktig rolle for hvor helseskadelig forurenset luft kan være. Barn har for eksempel et større luftforbruk enn voksne, i forhold til kroppsstørrelse, og mennesker med kroniske luftveissykdommer er mer sensitive for luftforurensing.

Forurensning fra vei og trafikk vil vanligvis være høyest jo nærmere veien man beveger seg. Og den vil avta når man beveger seg lengere vekk i fra veien.

Konsentrasjonen av svevestøv og ultrafine partikler reduseres med 50 prosent ved 100 meters avstand fra trafikkert vei. På vindstille dager kan nivået av NOx og karbonmonoksid (CO) i luften reduseres med 80 prosent om man beveger seg 100 meter bort fra trafikkert vei.

Unngå gang- eller sykkelveier som ligger tett inntil trafikkerte veier når du skal trene eller ut på søndagstur. Kan du ta en mindre trafikert vei når du skal gå til jobben eller sykle til barnehagen, er det en god idé. 

Verst for barn langs veien

Forurensningskonsentrasjonen er høyest langs bakken, og synker med høyde over bakken. Barn er derfor mer utsatt for å puste inn forurenset luft på grunn av deres lavere “pustehøyde”.

Bilde av et barn i barnesete på en sykkel.Få barnet opp i høyden ved å bruke barnesete fremfor lav sykkelvogn når du sykler langs trafikkerte veier.

Når du beveger deg langs en forurenset vei bør du derfor ikke plassere barn i lav sykkelvogn bak sykkelen, bruk heller barnesete slik at barnet kommer høyere opp. Ta barnet opp på armen når du går, eller bruk bæremeis.

Noen gode råd ved luftforurensning

Forurensninger fra vedfyring slippes ut via skorstein på hustakene. Utslippet vil vanligvis være høyest på morgenen og ettermiddagen.

  1. Ikke luft gjennom vinduer eller ytterveggsventiler som vender mot forurenset område.
  2. Luft fra den siden med minst forurensning.
  3. Det er bedre å gjennomlufte godt tre ganger per dag enn å ha åpne ventiler hele dagen.
  4. Legg treningsturer og aktiviteter utendørs til høyereliggende områder. Der vil konsentrasjonen av luftforurensningen være lavere.
  5. Unngå helst de mest trafikkerte tidspunktene på døgnet (det vil si ukedager i morgen- og kveldsrushet kl. 06–10 og 15–18).

Se varslet luftkvalitet der du er Sjekk luftkvaliteten

Luftkvalitet i Norge

Sjekk luftkvaliteten der du er i Norge. Her finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.

Sjekk luftkvalitet

Luftkvalitet i verden

Sjekk luftkvaliteten der du er, i verden.

Sjekk luftkvalitet i verden

Les mer om

Astma

Astma er en sykdom som forandrer seg gjennom livet. Derfor er det viktig å tilpasse medisinen etter symptomene og plagene.

Astma hos barn

Rundt 50 prosent av alle som har astma får de første symptomene før de fyller ti år, og mange har sitt første astmaanfall før de fyller seks.

Lungesykdommer

Årsak, symptomer, behandling, prognose og annen nyttig informasjon om ulike lungesykdommer.

Få nyhetsbrev fra LHL Astma og allergi

Få nyttig informasjon og gode råd om astma, allergi, eksem, inneklima og utemiljø.

Velg nyhetsbrev:

Personvern og dine data. Vi bruker Mailchimp. (Du kan når som helst melde deg av.)