Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
3 generasjoner menn på fisketur
Foto: Shutterstock

Bronkiektasi Utvidelser av luftveienes bronkier

Bronkiektasier er små, lokaliserte utposninger eller utvidelser i luftveiene, bronkiene, som kan være medfødte eller ervervede. De oppstår som følge av skade på bronkieveggen.

Definisjon

Bronkiektasier er små, lokaliserte utposninger eller utvidelser i luftveiene, bronkiene, som kan være medfødte eller som har kommet etterhvert.

Årsak

De oppstår som følge av skade på bronkieveggen, og den “buler ut”, slik at noen områder i luftveiene i lungene blir for vide.

Det er samtidig en redusert transport av slim ved hjelp av flimmerhårene i aktuelle områder. Dette gjør at det hoper seg opp slim. Dette slimet kan det være vanskelig å få hostet opp. Dermed skapes grobunn for bakterier som kan forårsake tilbakevendende bronkitter og lungebetennelser.

Bronkiektasier kan være en selvstendig sykdom, men oppstår oftest i forbindelse med kols, og ses særlig utpreget ved cystisk fibrose.

Man kan også få bronkiektasier etter å ha pustet inn skadelige kjemikalier.

Mindre av sykdommen nå

Hovedårsaken tidligere var særlig infeksjoner, som for eksempel kraftige eller langvarige lungebetennelser eller kronisk bronkitt, men forekomsten av bronkiektasier synes å være avtagende.

Dette skyldes blant annet at man er flinkere til å bruke antibiotika ved lungeinfeksjoner i barnealderen.

Symptomer

Hovedsymptomer ved bronkiektasier er stadig hoste hvor man kvitterer mye slim som i perioder kan bli gult eller grønnlig. Av og til kan slimet bli blodtilblandet.

Man kan også føle seg tungpusten, høre pipelyder fra lungene og bli trett.

Dette er nok særlig når det er en oppblussing av infeksjon, og i forbindelse med kols.

Kols Test deg selv

Lurer du på om du kan ha kols? Eller har du kols og lurer på om du får riktig behandling?

Test Ta kolstesten

Lurer du på om du kan ha kols? Ta kolstesten her. Kolstesten kartlegger om du er i faresonen og gir deg en oversikt over tilgjengelig behandling.

Ta kolstesten

Jeg har kols Sjekk min behandling

Har du kols og lurer på om du får riktig behandling? Sjekk din behandling her. Behandlingstesten kartlegger dine medisiner, og gir deg en oversikt over tilgjengelig behandling.

Sjekk min behandling

Undersøkelse

Røntgenundersøkelse av lungene kan i noen tilfeller avdekke tilstanden, men diagnosen stilles best ved HRCT av lungene.

Det er en CT-undersøkelse med tynne snitt og tydelige bilder. Det gjør ikke vondt å ta undersøkelsen.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forhindre utvikling av lungeinfeksjoner som kan ødelegge luftveiene ytterligere, og medvirke til nedsettelse av lungefunksjonen. 

Lær gode øvelser fra fysioterapaut

Det viktigste er å forebygge dette ved å mobilisere sekret fra luftveiene, og dermed unngå at slimet blir liggende. Dette er noe du med fordel kan lære av en kyndig fysioterapeut.

I praksis viser det seg nyttig å bevege seg mye ved å trene regelmessig slik at du får opp pustefrekvensen og stimulerer lungene til å avgi slimet.

Teknikker for slimmobilisering
Les beskrivelser av teknikkene, og se video med instruksjon i ulike teknikker for å få løsnet, flyttet og fjernet slim fra lungene.

Kirurgi ved bronkiektasi

I sjeldne tilfeller kan det være riktig at å fjerne forandringer i lungene kirurgisk, men dette gjøres i dag bare unntaksvis. Det er spesielt aktuelt hvis en liten del av lungen er sterkt påvirket og har fått betydelig arrdannelse og skrumpning som gjør at nye infeksjoner lett kan få fotfeste.

Antibiotikabehandling ved infeksjoner

Akutte infeksjoner behandles med antibiotika før de utvikler seg for langt, for eksempel til en lungebetennelse. Det kan også vurderes inhalasjon av egnede antibiotika.

Dyrkning på bakterier for å bestemme følsomhet og eventuell resistensutvikling for antibiotika kan være nødvendig, særlig hvis effekten av antibiotika blir dårlig eller uteblir.

App

Pust deg bedre: app for lungesyke

Appen hjelper lungesyke å utføre øvelser som løsner, flytter og fjerner slim. Målet er at du skal bli mer selvstendig og få bedre livskvalitet.