Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Podkast

Helsekanalen er LHLs podkast. For mennesker som er rammet, pårørende, og alle andre.

Podkasten LHL Helsekanalen er for mennesker som er rammet av hjerneslag, pårørende og helsefaglige studenter og helsearbeidere.

Slagpodden er laget av LHL Hjerneslag Ung Rogaland, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Du kan lytte til episodene herfra, eller der du vanligvis hører podkast. Søk etter LHL.

Livet og hverdagen – en berg- og dalbane

I denne episoden møter du en av landets fremste slagsykepleiere og helsefaglig rådgiver i LHL, Marita Lysstad Bjerke. Hun holder foredraget «Livet og hverdagen – en berg- og dalbane». Bjerke forteller om ulike konsekvenser av slag og gi mestringstips, både til slagrammede og deres pårørende.

Dette er et opptak fra Åpent Slagmøte som ble arrangert av LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, 4. april 2022.

Afasi - hvordan leve godt med denne språkforstyrrelsen

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Du får høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

Fatigue (utmattelse) er noe som fortsatt ikke er så godt kjent og kan ramme mange med kronisk sykdom. Hva er fatigue og hvem kan få fatigue? I denne episoden forteller to brukere om sine erfaringer med å leve med fatigue.

Slagpodden: Usynlige utfordringer etter hjerneslag
Etter et hjerneslag er det mange som strever med kognitive utfordringer. Det kan være dårlig hukommelse, at du ikke tåler lyder eller stress, men også at følelsene kan bli veldig forsterket. Eller de kan flate ut.

I denne episoden får du mer kunnskap om det som gjerne kalles usynlige utfordringer. Du møter både en nevropsykolog og en kvinne som fikk slag 47 år gammel. Og klarer helsevesenet å romme hele familien når mor eller far blir syk?

Seksualitet og samliv etter alvorlig sykdom og skade
Hvordan står det til med sexlivet?
Å være seksuelt aktiv kan være vanskelig etter et hjerneslag eller annen skade. Kroppen har gjerne endret seg, mange opplever utmattelse, og at selvbildet har fått seg en knekk.

Seksualitet og samliv kan være vanskelig å snakke om også for helsepersonell.

Men sexlysten sitter i hodet, og sexolog Gunhild Næss mener det er fullt mulig å ha god seksuell helse, selv om ikke alt kanskje blir som før.

Fra barn til voksen – hvordan skape gode overganger?

Temaet er å skape gode overganger i skolehverdagen for barn og ungdom som er rammet av hjerneslag eller annen ervervet hodeskade. Det vil bli erfaringsdeling mellom StatPed, forelder/pårørende og ungdom med gjennomgått hjerneslag.

I podkasten møter du Signe Bøvolden, som selv hadde slag som 7-åring. Du møter også Bente Nicolaysen, som er mamma til en gutt som fikk slag som 7-åring. Bente er også talsperson for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom. Anine Strand-Saugnes er seniorrådgiver i avdeling for ervervet hjerneskade hos StatPed. Podkasten blir ledet av Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL og slagsykepleier.

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

fra andre Flere relevante og gode podkaster

Podkast

Hjerneskada - en hoderystende podkast
Laget av mor og skuespiller Irene J. Ahnéll. I februar 2018 ble Ahnélls datter, som da var seks år, utsatt for en ulykke. Hun pådro seg alvorlig hodeskade og moderat ervervet hjerneskade (EHS). Podkasten tar for seg ulike tema om ervervede hjerneskader hos barn og unge. Støttet av Stiftelsen Dam og Stiftelsen Fritt Ord.

Podkast

HjelpepoddenEn podkast om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. Ved sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos.

Produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.

Podkast

Klar Tale - lydavis
Klar Tale er en lettlest ukeavis. Enklere språk gjør den lettere å lese enn andre aviser. Avisa Klar Tale kommer ut hver onsdag. Her kan du lytte til hele avisa.

Podkast

Sjeldenpodden - hør historier om sjeldne diagnoser
I Sjeldenpodden får du høre historier fra mennesker som lever med ulike sjeldne tilstander og fagpersoner som forteller om disse diagnosene. Fagpersonene kommer fra forskjellige yrkesgrupper og snakker om diagnosene fra sitt fagfelt, som barneleger, nevrologer, spesialsykepleiere og genetikere. Produsert av Avdeling for Sjeldne Diagnoser, Oslo universitetssykehus (OUS).