Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tuberkulose i koronaens tid

Tuberkulose og korona har mange likhetstrekk. Begge sykdommene smitter gjennom hoste, og begge rammer de samme hardest; de som bor tett i fattige strøk, og de som har dårlig immunforsvar eller andre underliggende sykdommer som KOLS og diabetes.

Myter og stigmatisering er vanlig. For korona finnes ingen vaksine, vaksinen for tuberkulose er ikke god nok.

Strategien for å stoppe epidemiene er også den samme; å finne de som er syke for å hindre smittespredning. Det var derfor våre partnerorganisasjoner umiddelbart satt i gang med å bekjempe både tuberkulose og korona.

På TB-dagen 24. mars hadde vi Skype-møte med Utviklingsminister Ulstein og kolleger i Utenriksdepartementet (UD) hvor vi snakket om hvordan vi kunne bekjempe korona, uten at det gikk utover tuberkulosearbeidet. UD og Norad har hatt stor fleksibilitet når det gjelder omdisponering av midler.

Svake offentlige helsesystem og dårlig testkapasitet for korona karakteriserer landene vi jobber i. Likevel ser det ut til at de har klart å komme seg gjennom det uten altfor høye smittetall. Men mørketallene kan være store.

Tanzania

I Tanzania har hovedutfordringen vært spredning av myter og misinformasjon om korona, og mangel på åpenhet fra myndighetenes side. Per i dag finnes ingen offentlige tall om hvor mange som er smittet eller døde. Men i Temeke, en region i Dar Es Salam, samarbeider vi med det offentlige helsevesenet, og de rapporterer nå om at tallene endelig har begynt å gå nedover. De har jobbet hard, sammen med pasientorganisasjonen Mukikute, med å gi informasjon, og å teste og isolere personer med symptomer.

Vi har støttet dem med å trykke opp informasjonsmateriell, samt innkjøp av smittevernsutstyr som munnbind og hansker. Dette har vært spesielt viktig for medlemmene i Mukikute, da flere har underliggende sykdommer (som lungesykdom etter tuberkulose og hiv). Infeksjonsykehuset Kibong'oto har vi hjulpet med innkjøp av oksygen og annet medisinsk utstyr.

Sudan

I Sudan har det vært lange perioder med portforbud. Det gjorde det veldig vanskelig for mange til å få tak i både penger og mat. Dette har vært et stort problem i et allerede konfliktfylt land - særlig under fastemåneden Ramadan.

Vår partnerorganisasjon HDP- Health Development Program har klart å holde aktiviteten oppe i alle delstatene i landet under perioden, og har bidratt stort til å spre informasjon om korona og smittevern.

Zambia

I Zambia har vi jobbet mest med å forebygge koronasmitte i de tolv fengslene vi jobber i. Sammen med det zambiske fengselsvesenet har vår partner In But Free bidratt til å bedre hygiene og smittevern, samt å isolere de innsatte som har symptomer på korona. Dette er ikke en lett jobb i fengslene som er særdeles overfylte og i dårlig stand.

Malawi

Smittevernsutstyr finnes det lite av i Malawi. Derfor har opp mot halvparten av helsearbeiderne vært i streik i perioden. De demonstrerer mot at de er satt til å jobbe uten at de kan beskytte seg selv. Dette er en viktig sak, også for de som jobber med tuberkulose. Vi vet at mange helsearbeidere og frivillige blir smittet av tuberkulose, men lite eller ingenting er gjort for å kartlegge og forebygge problemet. Vår partnerorganisasjon Paradiso har jobbet med å gi informasjon til lokalsamfunnet, etter spesiell tillatelse fra myndighetene. 

Nå er det viktig å holde fokus på begge sykdommene oppe. Og det er faktisk sånn at om verden hadde vist den samme innsatsviljen og ressursene til å bekjempe tuberkulose globalt, som vi gjør nå med korona, så kunne trolig tuberkulose vært utryddet i dag.

ONGOING HEALTH EDUCATION AT TB CLINIC IN RANGITATU.jpg

Sykepleier gir informasjon om korona til pasienter med luftveissymptomer på Rangitatu-klinikken i Temeke, Tanzania.

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver