Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

PASADA, Tanzania

PASADA er en katolsk organisasjon som driver helsetjenester fra flere klinikker, og oppsøkende arbeid i flere distrikt langs østkysten av Indiahavet.

Aktivitetene i Dar es Salaam ble startet av en gruppe hiv-positive i 1992, og er de som har vart lengst. Gruppen har utviklet seg til en anerkjent aktør på helse- og sosialsektoren.

Pastoral Activities and Services for people with AIDS Dar es Salaam Archdiocese (PASADA) kan oversettes til “kirkelige tjenester for aids-rammede i Dar es Salaam bispedømme”.

Del av samarbeidsavtale med Temeke

PASADA yter helsetjenester til tuberkulosepasienter i Temeke-distriktet, og samarbeidet mellom LHL Internasjonal og PASADA er en del av samarbeidsavtalen med Temeke.

PASADA må følge retningslinjene som fastsettes av tuberkuloseprogrammet i Temeke, og bruker medikamenter og registre som de får av dette programmet.

Organisasjonen følger opp flere pasienter med multiresistent tuberkulose etter at den første fasen av behandlingen er ferdig på Kibong'oto, og samarbeider godt med de andre samarbeidspartnerne til LHL Internasjonal i Tanzania.

Les mer om Resistent tuberkulose

Risikoutsatte grupper

PASADA arbeider på både profesjonelt og nestekjærlig grunnlag, med stor innsats for foreldreløse barn og fattige slumbeboere. De har også helsetjenester for menn som har sex med menn, og rusavhengige. Disse gruppene blir ofte diskriminert i samfunnet for øvrig, noe som gjør det vanskelig for dem å få god helsehjelp. Mange er dessuten hiv-positive og trenger jevnlig helsekontroll.

Tidligere tuberkulosepasienter engasjerer seg gjennom PASADA som støttende hjelpere til pasienter som får behandling hjemme. De følger opp tusenvis av hiv-positive som trenger daglig medisin resten av livet, og yter tjenester for mange hiv-positive barn.