Hopp direkte til innhold

LHL Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Agder

Adresse: LHL Agder
c/o Sissel Thorkildsen
4760 BIRKELAND
Tlf: Mobil: 91839890
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Sissel Thorkildsen Fylkesutvalgsleder 91839890 91839890
Toril Berntsen Brukerrep. kommunalt råd 37041833 41312226
Laila Ravnåsen Brukerrep. kommunalt råd, Varamedlem lokal/fylkesstyre 91663147 91663147
Mary Ann Møyholm Fylkesstudieleder, Styremedlem fylkesutvalg 32812560 95083525
Knut Aashamar Leder valgkomite fylke 37042965 41457531
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator fylkesutvalg 37034278 92429391
Ellen Torjesen Medlem valgkomite fylke 35983149 41255487
May-Brit Borgi Olsen Medlem valgkomite fylke 91642547
Owe Kvalvaag Styremedlem fylkesutvalg 99099774 99099774
Kjell Monrad Vara valgkomite fylke 41310980 41310980
Susanne Adserballe Varamedlem lokal/fylkesstyre 47141560