Hopp direkte til innhold

LHL Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Adresse: c/o Sissel Thorkildsen
4760 BIRKELAND
Tlf: Mobil: 91 83 98 90 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Sissel Thorkildsen Fylkesutvalgsleder 91 83 98 90
Laila Ravnåsen 1. varamedlem fylkesutvalget 91 66 31 47
Susanne Adserballe 2. varamedlem fylkesutvalget 47 14 15 60
Robert Wilhelm Tvedt-Gundersen 3. Varamedlem 91 00 25 25
Toril Berntsen Brukermedvirkningskoordinator 41 31 22 26
Mary Ann Møyholm Fylkesstudieleder 95 08 35 25
Knut Aashamar Leder valgkomite fylke 41 45 75 31
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator fylkesutvalg 92 42 93 91
Ellen Torjesen Medlem valgkomite fylke 41 25 54 87
May-Brit Borgi Olsen Medlem valgkomite fylke 91 64 25 47
Owe Kvalvaag Sekretær, Styremedlem fylkesutvalg 99 09 97 74
Kjell Monrad Vara valgkomite fylke 41 31 09 80