Hopp direkte til innhold

LHL Agder

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vest-Agder

Adresse: LHL Vest-Agder
LHL Vest-Agder
0401 OSLO
Tlf: 91705556 Mobil: 91705556
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Hagen Fylkesutvalgsleder 41622071 41622071
Laila Ravnåsen Brukerrep. kommunalt råd, Styremedlem fylkesutvalg 91663147 91663147
Sissel Thorkildsen Fylkesstudieleder 91839890 91839890
Karl Nesheim Leder i valgkomite lokallag 38393836 97553551