Hopp direkte til innhold

LHL Agder

I Agder er det 12 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 83 98 90
Adresse
Co Sissel Thorkildsen, 4760 BIRKELAND

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Sissel Thorkildsen Leder fylkesstyret 91 83 98 90
Laila Ravnåsen 1. varamedlem fylkesstyret 91 66 31 47
Susanne Adserballe 2. varamedlem fylkesstyret 47 14 15 60
Toril Berntsen Brukermedvirkningskoordinator 41 31 22 26
Mary Ann Møyholm Fylkesstudieleder 95 08 35 25
Knut Aashamar Leder valgkomite fylket 41 45 75 31
Espen Falch Johansson Likepersonskoordinator fylkesstyret 92 42 93 91
Ellen Torjesen Medlem valgkomite fylke 41 25 54 87
May-Brit Borgi Olsen Medlem valgkomite fylke 91 64 25 47
Owe Kvalvaag Sekretær 99 09 97 74
Susann Falkenhaug Vara valgkomite fylke 99 74 30 45