Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Bilde av fylkesutvalget i LHL Møre og RomsdalFylkesutvalget i LHL Møre og Romsdal. Fra venstre fylkesstudieleder Hanne-Lilian Søvik, 1. vara Karin Snersrud, likemannskoordinator Geir Gjendemsjø, utvalgsmedlem Sigmund Nymark, utvalgsmedlem Sigrid Bjøringsøy og fylkesutvalgsleder Arne Kåre Tennebø.

LHL Møre og Romsdal

Adresse: LHL Møre og Romsdal
Vikvegen 94
TOMREFJORD6393
Tlf: 97781623 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Arne Kåre Tennebø Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant goffen55@hotmail.com 71182540 97781623
Hanne-Lilian Søvik Fylkesstudieleder, Nestleder fylkesutvalg soevikhannelil@gmail.com 97062541 97062541
Venke Pedersen Landsstyrerepresentant venkep@hotmail.no 94038917
Aud Kari Misfjord Leder valgkomite fylke audkarimisfjord@gmail.com 95733574 95733574
Per-Svenning Leine Likemannskoordinator fylkesutvalg per.leine@outlook.com 48066182
Sigrid Bjøringsøy Styremedlem fylkesutvalg sigridbjo@hotmail.com 71677043 90036740
Sigmund Nymark Styremedlem fylkesutvalg sigmund.nymark@gmail.com 70086594 41932875
Ann-Kristin Sørvik Vara landsstyret ann.kristin.sorvik@averoy.kommune.no 95181111 95181111
Bjørn Støylen Vara landsstyret bjorn@stoylen.no 95239347 95239347
Berge Arnstein Magerøy Varamedlem berge.mageroy@gmail.com 95940784 95940784
Ann-Mari Aspeseter Lunde Varamedlem am.a.lunde@gmail.com 98023277 98023277