Hopp direkte til innhold

LHL Oppland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Oppland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Oppland - 10011300

Adresse: LHL Oppland
Tarudv 112
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf: 48227229 Mobil:
Epost: Bankkonto: 20850707465

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Ingrid Lund Melbø Varamedlem, Vara landsstyret ingellum@online.no 97068456 97068456
Marit Bye Styremedlem fylkesutvalg marit@maritsreisetjenester.no 92887177
Kjartan Thøring Stensvold Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant k.toring@online.no 61118072 95193143
Kjell Håkon Reistad IT-kontakt/medlemsregister kjellrei@bbnett.no 61227301 90066640
Harald Bergseng Leder valgkomite fylke 61127118 91813947
Else Brandsar Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant besrea@online.no 41671469 41671469
Magne Skjel Vara landsstyret mag-skj@online.no 90898331
Odd Jemtland Styremedlem fylkesutvalg jemtl@online.no 90108302 90108302
Berit Bjørnetun Styremedlem fylkesutvalg fjellfreak62@yahoo.no 95216644

Våre aktiviteter