Hopp direkte til innhold

LHL Oppland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Oppland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

lhl-oppland-fylkesutvalg.jpg

LHL Oppland - 10011300

Adresse: LHL Oppland
Tarudv 112
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf: 48227229 Mobil:
E-post: Bankkonto: 20850707465
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Else Brandsar Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant biebr18@online.no 41671469 41671469
Ingrid Lund Melbø 2. Varamedlem ingellum@online.no 97068456 97068456
Johannes Gråberg Brukermedvirkningskoordinator, Nestleder fylkesutvalg, Vara landsstyret jograber@bbnett.no 61280549 99529961
Kjell Håkon Reistad IT-kontakt/medlemsregister kjellrei@bbnett.no 61227301 90066640
Odd Jemtland Kasserer, Landsstyrerepresentant, Styremedlem fylkesutvalg jemtl@online.no 90108302 90108302
Arne Gustavsen Leder valgkomite fylke arnegustavsen49@gmail.com 61368151 99257907
Trine Ruud Likemannskoordinator fylkesutvalg, Styremedlem lokallag trine@m3bygg.no 40856587
Finn Wifladt Varamedlem dokka-el@online.no 61111165 90835185

Våre aktiviteter