Hopp direkte til innhold

LHL overlater rehabiliteringssenteret i Skibotn til Helsepartner Nord-Norge

Sentralstyret i LHL har i dag vedtatt å overdra rehabiliteringssentret i Skibotn til Helsepartner Nord-Norge.

- Vi er overbevist om at nye eiere av rehabiliteringssenteret i Skibotn med lokaltilknyttede eiere vil trygge både arbeidsplassene og styrke rehabiliteringstilbudet i Skibotn, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

LHL etablerer i løpet av nær fremtid LHL-klinikken Bodø, i tråd med LHLs langsiktige satsing på byklinikker, polikliniske tilbud og dagbasert rehabilitering i større befolkningssentra, nært der folk bor og jobber.

- Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi svært tilfredse med at vi har kommet til enighet med LHL om overtakelsen av det sterke kompetansemiljøet som Rehabiliteringssenteret i Skibotn er anerkjent for, sier styreleder i Helsepartner Nord-Norge, Bjørn Hesthamar.

Helsepartner Nord-Norge ble etablert i 2018, gjennom oppkjøp av Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark. Målsettingen er å bygge et robust, nord-norsk helse- og omsorgsselskap som er eid, ledet og lokalisert med utgangspunkt i landsdelen.

- Vi har hatt gleden av å forvalte eierskapet av Rehabiliteringssenteret i Skibotn i en årrekke, og er stolte over det faglige nivået som er utviklet ved senteret. Når vi likevel velger å selge, er det som et ledd i strategien til LHL som går mer i retning av dagbasert rehabilitering og polikliniske tilbud i bynære områder, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

- Vi svært glade for at det ble nettopp Helsepartner Nord-Norge som ønsker å satse og drive klinikken i Skibotn videre. Med deres lokale forankring og klare strategi for vekst og helsefaglig satsing, er vi trygge på at både ansatte og pasienter tilknyttet Rehabiliteringssenteret i Skibotn får et sterkt, aktivt og lokalbasert eierskap videre, sier Frode Jahren.

- Helsepartner Nord-Norges klare ambisjon er å videreutvikle det spesialiserte rehabiliteringstilbudet, og være en faglig sterk tjenestetilbyder på vegne av helseforetakene. I tillegg ønsker vi å videreutvikle rehabiliteringstilbudene våre også til kommunehelsetjenestene. Vi ser at kommunene tillegges et stadig større ansvar for ulike bruker- og pasientgrupper, og vi ønsker å være et tilgjengelig og fleksibelt tilbud også overfor denne sektoren. Rehabiliteringssenteret er i så måte en god lokalisering av en utvidet "tjenestebase" for kommunene i Nord-Troms. Vi ser veldig fram til å kunne begynne samarbeidet med de ansatte ved senteret i Skibotn, sier Trude Wester, administrerende direktør i Helsepartner Nord-Norge.

Senteret er lokalisert sentralt i Skibotn, og leverer i dag spesialiserte rehabiliteringstjenester på vegne av Helse Nord RHF primært innen hjerte- og lungerelatert rehabilitering, samt overvektsproblematikk. Senteret sysselsetter omlag 50 personer i hel- og deltidsstillinger, og transaksjonen omfatter både en virksomhetsoverdragelse av driften og kjøp av samtlige aksjer i eiendomsselskapet.

 

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Bjørn Hesthamar, styreleder i Helsepartner Nord-Norge og managing partner i Nord Kapitalforvaltning.
Telefon: 950 11 222, e-post:

Frode Jahren, generalsekretær i LHL
Telefon: 911 31 944, e-post:

Trude Wester, adm.dir Helsepartner Nord-Norge
Telefon: 901 56 964, e-post: