Hopp direkte til innhold

LHL overlater driften av Rørosklinikken til Unicare

Sentralstyret i LHL har vedtatt å overlate til Unicare å drifte Rørosklinikken videre.

- Vi er overbevist om at nye eiere av Rørosklinikken vil trygge både arbeidsplassene og styrke rehabiliteringstilbudet ved Rørosklinikken, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

LHLs lokallag beholder sine avtaler om bruk av bygg og fasiliteter.

Unicare overtar ansatte og driften fra og med 01.03.2019. Overtakelsen utgjør en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand. Ansatte vil beholde sine eksisterende plikter og rettigheter i henhold til gjeldende ansettelsesavtale, herunder lønn og andre individuelt avtalte ytelser.

LHL har de siste årene styrket vårt behandlings- og rehabiliteringstilbud i Trondheim, i tråd med LHLs langsiktige satsing på byklinikker, der vi kombinerer polikliniske tilbud og dagbasert rehabilitering i større befolkningssentra. Dette er også i tråd med vedtatt strategi under LHLs landsmøte i oktober 2017.

- Sett i lys av at vi ønsker å bruke mer tid og energi i Trondheim og andre storbyer, er det naturlig at vi overlater Rørosklinikken til eiere som har som sin strategi å videreutvikle døgnbasert rehabilitering, slik som Rørosklinikken tilbyr. LHL ønsker å behandle og rehabilitere pasienter innen hjerte, lunge og andre diagnoseområder nært der folk bor og jobber. Dette vil vi fortsette med, i kombinasjon med arbeidet som gjøres i våre 250 lokallag for å gi folk et bedre liv i hverdagen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Sentral rolle innen rehabilitering og lokalsamfunn

- LHL-klinikkene Røros har utfylt en svært viktig rolle som rehabiliteringsinstitusjon i LHL i alle disse årene. Klinikken tilbyr livsviktig rehabilitering til pasienter fra hele landet, og har også en sentral rolle i lokalsamfunn og nærområdet i fjellregionen. Det er jeg overbevist om at klinikken også vil gjøre i fremtiden, sier Frode Jahren.

Rehabilitering i verdensklasse

I begynnelsen av august fikk Rørosklinikken fornyet sin CARF-akkreditering for tre nye år. Akkrediteringen er den høyeste anerkjennelsen en rehabiliteringsinstitusjon kan få gjennom CARF, som betyr at Rørosklinikken leverer tjenester på et høyt internasjonalt nivå, og at styringssystem, prosedyrer, ansatte, ledelse og organisasjon har kvalitetsstandarder som er svært høye i internasjonal og nasjonal sammenheng. CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg.

Unicare vil videreføre og satse på Røros

- Unicare har gleden av å informere om at vi tar over LHL-klinikken Røros med virkning fra 01.03.2019. Vi gleder oss til å videreføre det gode arbeidet som ledelsen og ansatte ved klinikken har opparbeidet over mange år på Røros, sier Konsernsjef Tom Tidemann i Unicare.

Unicare er en av Norges største helseforetak og leverer tjenester til stat, kommuner, bedrifter, forsikringsselskap og privatpersoner innenfor en rekke områder innenfor helse. Innenfor rehabilitering i spesialhelsetjenesten er vi i dag den største private aktøren med hele 8 rehabiliteringsvirksomheter som i hovedsak leverer tjenester for de regionale helseforetakene i form av offentlige rammeavtaler.

- Unicare har store ambisjoner på rehabiliteringsområdet og har som mål å utvikle det ledende fagmiljøet i Norge på tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Overdragelsen av Rørosklinikken er et viktig ledd i vår strategi om å nå dette målet. Vi har stor nytte av å utvikle sterke fagmiljøer på tvers av våre rehabiliteringsvirksomheter. Overdragelse av Rørosklinikken vil være en betydelig styrking av vårt fagligmiljø, spesielt innenfor hjerte- lungesykdom og kreft, sier Tom Tidemann.

- Det vi er opptatt av nå, er å få til en trygg og god overgang for de ansatte ved Rørosklinikken. De fagansatte i klinikken har betydelig kompetanse innenfor sine fagområder. Unicare gleder seg til samarbeidet med de ansatte og bidra til å videreutvikle den kompetansen som kjennetegner Rørosklinikken, sier Tom Tidemann.

- Fremover vil vi jobbe for å inkludere de ansatte i vårt tverrfaglige og spesialiserte fagmiljø. Vi er overbevist at fagmiljøet på Røros vil tilføre Unicare verdifull erfaring og kompetanse. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å styrke fagmiljøet ytterligeregjennom tilgang på et enda større fagmiljø enn det de har i dag, under streker Tom Tidemann.

 

For spørsmål, kontakt

  • , generalsekretær i LHL
  • , konsernsjef i Unicare