Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL virksomhetsoverdrar tre av sine klinikker til WeCare

LHL og WeCare er enige om en virksomhetsoverdragelse av LHL sine virksomheter LHL-klinikken Nærland, LHL-klinikken Trondheim og LHL-klinikken Bergen.

Virksomhetsoverdragelsen er behandlet i LHL sitt sentralstyre torsdag 20. januar 2022, og ble endelig godkjent i sentralstyret torsdag 17. februar.

Det er i etterkant av sentralstyremøtet 20. januar da saken først ble behandlet, gjennomført informasjonsmøter med de hovedtillitsvalgte, de ansatte på klinikkene, drøftelsesmøter med de hovedtillitsvalgte og allmøter på klinikkene i tråd med lov og avtaleverk i arbeidslivet.

Virksomhetsoverdragelsen er i tråd med strategien vedtatt på LHL sitt landsmøte i oktober 2021. De økonomiske virkningene av salget vil styrke LHLs likviditet og egenkapital. Virkninger av å redusere kompleksitet, redusere risiko, frigjøre lederressurser og øke oppmerksomheten om å løse de viktigste utfordringene som gjenstår er også et sentralt element i den totale vurderingen.

WeCare overtar LHL-klinikkene Nærland, Trondheim og Bergen 1. april. Grunnen til at det ikke skjer tidligere er på grunn av saksbehandlingstid hos Helfo vedrørende overføring av godkjenning for fritt behandlingsvalg over til WeCare.

WeCare er etablert av Unicare grunnleggerne Una Aas og Tom Tidemann sammen med tidligere ledere i Unicare. WeCare drifter fra før behandlingstilbud innenfor rus- og psykiatri, og har som visjon også å satse på somatiske rehabiliteringstilbud i Norge og i skandinavia.

Logo WeCare

LHL gjennomførte en svært vellykket virksomhetsoverdragelse av LHLs rehabiliteringsklinikk på Røros i mars 2019 med de samme personene som i dag eier og drifter WeCare.

Vi er trygge på at vi overlater våre tre klinikker, de ansatte og pasientene, i de beste hender, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Vil satse

Dette er tre klinikker med hovedvekt på rehabilitering med svært kunnskapsrike ansatte, en god drift og som hver eneste dag hjelper pasienter til bedre liv. Vi i WeCare er svært ydmyke og glade for å få muligheten til å drifte og videreutvikle disse klinikkene, sammen med den lokale ledelsen og de ansatte, sier Tom Tidemann i WeCare.

Frode Jahren

Frode Jahren

Generalsekretær
91 13 19 44