Hopp direkte til innhold

Kolsprisen

Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL.

Om kolsprisen - kunnskap og synlighet om kols

Kols er en kronisk betennelsessykdom i lunger og luftveier som er betinget av genetisk faktorer og miljøfaktorer gjennom hele livsløpet. Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL. Prisen ble utdelt for første gang i 2011.

LHLs kolspris deles ut årlig. Målsetningen for LHLs kolspris for fremragende vitenskapelig arbeid er at den skal initiere større forståelse og mer kunnskap om kols. Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende:

  1. har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols,
  2. har utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent, og
  3. har helsefaglig utdannelse og er bosatt i Norge.

Prisvinnere

2018: Karin C. Lødrup Carlsen

Onsdag 17. oktober ble LHL Kolsprisen 2018 tildelt Karin C. Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. Prisen ble utdelt på LHL-sykehuset Gardermoen.

LHL Kolsprisen 2018 til Karin C. Lødrup Carlsen

2017: Frode Gallefoss

Onsdag 15. november 2017 fikk professor Frode Gallefoss overrekt årets kolspris av styreleder i LHL. Det vektlegges spesielt at Frode Gallefoss har vært en foregangsmann i Norge for forskning relatert til opplæring av pasienter med obstruktive lungesykdommer, inkludert kols.

Kolsprisen 2017 til Frode Gallefoss

2016: Hasse Melbye

Professor og allmennlege Hasse Melbye ved Norges arktiske universitet i Tromsø ble tildelt den prestisjetunge Kolsprisen for 2016 for banebrytende forskning og utvikling av diagnostisering av kols og andre lungesykdommer.

Tromsøprofessor får Kolsprisen 2016

2015: Arnulf Langhammer

Professor og allmennlege Arnulf Langhammer ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim og Høvdinggården Helsesenter i Steinkjer, Nord Trøndelag.

2014: Cecilie Svanes

Professor og overlege Cecilie Svanes, ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Bergen.

2013: Johny Steinar Kongerud

Professor, avdelingsleder og overlege Johny Steinar Kongerud, ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

2012: Per Sigvald Bakke

Professor og overlege Per Sigvald Bakke, ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.

2011: Vidar Søyseth

Professor og overlege Vidar Søyseth, ved A-Hus / Oslo Universitetssykehus.