Hopp direkte til innhold

Kolsprisen

Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL.

Om kolsprisen - kunnskap og synlighet om kols

Kols er en kronisk betennelsessykdom i lunger og luftveier som er betinget av genetisk faktorer og miljøfaktorer gjennom hele livsløpet. Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL. Prisen ble utdelt for første gang i 2011.

Målsetningen for LHLs kolspris for fremragende vitenskapelig arbeid er at den skal initiere større forståelse og mer kunnskap om kols. Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende:

  1. har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols,
  2. har utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent, og
  3. har helsefaglig utdannelse og er bosatt i Norge.

Prisvinnere

2018: Karin C. Lødrup Carlsen

Karin C. Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. 

2017: Frode Gallefoss

Frode Gallefoss, professor, har vært en foregangsmann i Norge for forskning relatert til opplæring av pasienter med obstruktive lungesykdommer, inkludert kols.

2016: Hasse Melbye

Hasse Melbye, professor og allmennlege ved Norges arktiske universitet i Tromsø for banebrytende forskning og utvikling av diagnostisering av kols og andre lungesykdommer.

2015: Arnulf Langhammer

Arnulf Langhammer, professor og allmennlege ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim og Høvdinggården Helsesenter i Steinkjer, Nord Trøndelag.

2014: Cecilie Svanes

Cecilie Svanes, professor og overlege ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Bergen.

2013: Johny Steinar Kongerud

Johny Steinar Kongerud, professor, avdelingsleder og overlege ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

2012: Per Sigvald Bakke

Per Sigvald Bakke, professor og overlege ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.

2011: Vidar Søyseth

Vidar Søyseth, professor og overlege ved A-Hus / Oslo Universitetssykehus.