Hopp direkte til innhold
Fra LHLs landsmøte i 2013
Foto: Anders Bergersen

LHLs styrende organer

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden.

Landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Landsmøtet består av utsendinger fra fylkene, samt sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt én representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene.

Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner møter på landsmøtet med én representant hver som alle har tale-, forslag- og stemmerett.

Sentralstyret

Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.

Sentralstyret representerer landets elleve fylker, med tilsammen elleve medlemmer: Leder, første og andre nestleder, samt åtte styremedlemmer. I tillegg er det elleve varamedlemmer som følger det samme prinsippet. Det er også tre styremedlemmer, med tre varamedlemmer, for de ansatte i LHL.

Fylkesstyre

Fylkesstyrene skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesstyret består av fire til åtte personer, samt to vararepresentanter.

Lokallag

Medlemmene samles i lokallag, som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, allergi og deres pårørende.

Lokallagene skal bygge nettverk ved å arrangere samlinger, likepersonstilbud, studietiltak, foreslå brukerrepresentanter og delta i LHLs kampanjer. Lokallaget skal påvirke prioriteringer i lokalsamfunnet til det beste for våre pasientgrupper og pårørende. LHL har omlag 240 lokallag.

 

Se også våre styringsdokumenter.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesstyre og lokallag.