Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Paris, Eiffeltårnet
Foto: Shutterstock

Husk helsetrygdkortet på Europa-turen

Planlegger du en utenlandstur? Da bør du snarest bestille helsetrygdkort hvis du ikke alt har det i lommeboken. Det er gratis og dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp i EØS-land.

Blir du syk i utlandet, kan helsetrygdkortet være til stor hjelp. Dersom du for eksempel kommer på legevakten i et EØS-land, skal kortet vises frem. Kortet beviser at du har krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i – på samme vilkår som landets innbyggere.

Bestill Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no

Men merk deg også at du må betale de samme egenandelene som landets innbyggere. De kan være annerledes enn det du er vant til hjemme i Norge.

Bilde av Europeisk helsetrygdtkort, utstedt i Norge.Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Du bør ha reiseforsikring i tillegg

Helsetrygdkortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller hos lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Du har rett til helsetjenester som er nødvendige for at du skal kunne fortsette oppholdet i landet du besøker. 

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er med andre ord begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet. Og vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort.

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut av Norge for å få medisinsk behandling, som en operasjon.

Kilde