Hopp direkte til innhold

AlphaReg – regnskapsprogram for lokallag

LHLs avtale med AlphaReg AS sikrer at alle lokallag har gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet.

LHL dekker den årlige lisenskostnaden på kr. 1 485 for de lagene som velger å bruke AlphaReg.

Vedlagt ligger en standard kontoplan for lokallag. LHL har utviklet kontoplanen i et samarbeid med AlphaReg AS og den ligger inn som oppstartskontoplan for nye lag som tar i bruk AlphaReg. Malen er fleksibel, og det enkelte lag kan legge til og fjerne kontoer etter eget behov.

Last ned standard kontoplan

Oppdatert versjon

AlphaReg tilbyr nå alle lokallag å flytte regnskapet over i skydrift. Slik kan en sikre at en alltid har oppdatert back-up av regnskapet. En annen fordel er at det blir enklere når et lokallag skal skifte regnskapsfører. Alt ny regnskapsfører trenger er en PC med tilgang til internett, en liten programpakke og brukernavn/passord til lagets regnskap for å logge inn i skyen.

Dere som i dag har nyeste versjon av "lokale" AlphaReg og ønsker å oppgradere til sky-løsning kan gjøre dette direkte fra deres AlphaReg program.

Veiledning: Slik oppgrader dere til sky-versjon

De som bruker en "gammel" AlphaReg-versjon og ønsker å oppgradere til «nye» AlphaReg – må ta kontakt med kundeservice hos AlphaReg på telefon: 71 25 75 55 eller

LHL har avtalt med AlphaReg at de ikke skal fakturere lokallagene for bistand med å oppgradere laget til den skybaserte løsningen. Dersom lokallaget ønsker å bestille andre typer konsulentbistand fra AlphaReg må laget selv denne kostnaden ved dette.

AlphaReg

Dersom ditt lokallag ikke bruker AlpghaReg kan dere bestille tilgang ved å oppgi avtalekoden: LHL1216.

Bestilling gjøres på: http://www.alphareg.no/