Hopp direkte til innhold

AlphaReg regnskapsprogram

LHLs avtale med AlphaReg AS sikrer at alle lokallag har gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet.

LHL dekker den årlige lisenskostnaden på kr 1 995 for de lagene som velger å bruke AlphaReg.

Standard kontoplan for lokallag: Kontoplanen er utviklet av LHL og AlphaReg, og ligger inne som oppstartskontoplan for nye lag som tar i bruk AlphaReg. Kontoplanen er fleksibel, og laget kan selv legge til og fjerne kontoer etter eget behov.

Ny standard kontoplan for lokallag i AlphaReg fra 2022 (pdf)

Last ned standard kontoplan

Oppdatert, skybasert versjon

AlphaReg tilbyr nå alle lokallag å flytte regnskapet over i skydrift:

  • alltid oppdatert back-up av regnskapet. 
  • enklere ved evt. skifte av regnskapsfører. Alt ny regnskapsfører trenger er en PC med tilgang til internett, en liten programpakke og brukernavn/passord til lagets regnskap for å logge inn i skyen.

Har du nyeste versjon av "lokalt installert" AlphaReg, kan oppgradering til sky-løsning gjøres direkte fra AlphaReg-programmet.
Veiledning: Slik oppgrader dere til sky-versjon

Har du "gammel" AlphaReg-versjon og ønsker å oppgradere til skybasert må du ta kontakt med AlphaReg kundeservice på telefon: 71 25 75 55 eller

Det faktureres ikke ved bistand til oppgradering til skybaserte løsning. Annen type konsulentbistand fra AlphaReg må laget selv betale.

AlphaReg

Ny bruker

Bestill tilgang til AlphaReg ved å oppgi avtalekode LHL1216. Bestilling gjøres på www.alphareg.no

Opplæringsfilmer

AlphaReg - introduksjon, innlogging og innstillinger

AlphaReg - funksjoner, hjelp, søk, lisens, lagre, hurtigtaster, oppsett, regnskapsår

AlphaReg - kontoplan, sette inn kontoer, endre på kontoer

AlphaReg - registrere inngående balanse

AlphaReg - føre bilag, søke etter bilag, kopiere bilag, se bilag i hovedbok

AlphaReg - lage hurtigvalg for repeterende bilag, kalkulator

AlphaReg - Budsjett

AlphaReg - uttak rapporter, bankavstemming, oppsett rapporter

AlphaReg - årsavslutning