Hopp direkte til innhold

Velkommen.

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen!

E-post: Slik får du tilgang til ny e-post

Viktig melding

AlphaReg regnskapsprogram

LHLs avtale med AlphaReg AS sikrer at alle lokallag har gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet.

LHL dekker den årlige lisenskostnaden (kr 1 995) for lag som velger å bruke AlphaReg.

Standard kontoplan for lokallag: Kontoplanen er utviklet av LHL og AlphaReg, og er satt som oppstartskontoplan for nye lag som tar i bruk AlphaReg. Kontoplanen er fleksibel, og laget kan selv legge til og fjerne kontoer etter eget behov.

Ny standard kontoplan for lokallag i AlphaReg fra 2022 (pdf)

Last ned standard kontoplan

Oppdatert, skybasert versjon

AlphaReg tilbyr nå alle lokallag å flytte regnskapet over i skydrift:

  • alltid oppdatert back-up av regnskapet. 
  • enklere ved evt. skifte av regnskapsfører. Alt ny regnskapsfører trenger er en PC med tilgang til internett, en liten programpakke og brukernavn/passord til lagets regnskap for å logge inn i skyen.

For å bruke skybasert versjon trenger du en egen klient.

Har du nyeste versjon av "lokalt installert" AlphaReg, kan oppgradering til sky-løsning gjøres direkte fra AlphaReg-programmet.
Veiledning: Slik oppgrader dere til sky-versjon

Har du "gammel" AlphaReg-versjon og ønsker å oppgradere til skybasert må du ta kontakt med AlphaReg kundeservice på telefon: 71 25 75 55 eller

Det faktureres ikke ved bistand til oppgradering til skybaserte løsning. Annen type konsulentbistand fra AlphaReg må laget selv betale.

AlphaReg

Ny bruker

Bestill tilgang til AlphaReg ved å oppgi avtalekode LHL1216. Bestilling gjøres på www.alphareg.no

Opplæringsfilmer

AlphaReg - introduksjon, innlogging og innstillinger

AlphaReg - funksjoner, hjelp, søk, lisens, lagre, hurtigtaster, oppsett, regnskapsår

AlphaReg - kontoplan, sette inn kontoer, endre på kontoer

AlphaReg - registrere inngående balanse

AlphaReg - føre bilag, søke etter bilag, kopiere bilag, se bilag i hovedbok

AlphaReg - lage hurtigvalg for repeterende bilag, kalkulator

AlphaReg - Budsjett

AlphaReg - uttak rapporter, bankavstemming, oppsett rapporter

AlphaReg - årsavslutning