Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til e-post, endrer passord og glemt passord

Viktig melding

AlphaReg regnskapsprogram

LHL har avtale med AlphaReg, som gir alle lokallag gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet.

LHL dekker den årlige lisenskostnaden (1 995 kroner) for lag som velger å bruke AlphaReg.

Standard kontoplan for lokallag: Kontoplanen er utviklet av LHL og AlphaReg, og er satt som oppstartskontoplan for nye lag som tar i bruk AlphaReg. Kontoplanen er fleksibel, og laget kan selv legge til og fjerne kontoer etter eget behov.

Ny standard kontoplan for lokallag i AlphaReg fra 2022 (pdf)

Last ned standard kontoplan

Oppdatert, skybasert versjon

AlphaReg tilbyr nå alle lokallag å flytte regnskapet over i skydrift:

  • alltid oppdatert back-up av regnskapet. 
  • enklere ved evt. skifte av regnskapsfører. Alt ny regnskapsfører trenger er en PC med tilgang til internett, en liten programpakke og brukernavn/passord til lagets regnskap for å logge inn i skyen.

For å bruke skybasert versjon trenger du en egen klient.

Har du nyeste versjon av "lokalt installert" AlphaReg, kan oppgradering til sky-løsning gjøres direkte fra AlphaReg-programmet.
Veiledning: Slik oppgrader dere til sky-versjon

Har du "gammel" AlphaReg-versjon og ønsker å oppgradere til skybasert må du ta kontakt med AlphaReg kundeservice på telefon 71 25 75 55 eller

Det faktureres ikke ved bistand til oppgradering til skybaserte løsning. Annen type konsulentbistand fra AlphaReg må laget selv betale.

AlphaReg

Ny bruker

Bestill tilgang til AlphaReg ved å oppgi avtalekode LHL1216. Bestilling gjøres på www.alphareg.no

AlphaReg - introduksjon, innlogging og innstillinger

AlphaReg - funksjoner, hjelp, søk, lisens, lagre, hurtigtaster, oppsett, regnskapsår

AlphaReg - kontoplan, sette inn kontoer, endre på kontoer

AlphaReg - registrere inngående balanse

AlphaReg - føre bilag, søke etter bilag, kopiere bilag, se bilag i hovedbok

AlphaReg - lage hurtigvalg for repeterende bilag, kalkulator

AlphaReg - Budsjett

AlphaReg - uttak rapporter, bankavstemming, oppsett rapporter

AlphaReg - årsavslutning