Hopp direkte til innhold

LHL Transplantert

Interessegruppe for personer som har fått nytt hjerte og/eller nye lunger, eller venter transplantasjon.

LHL Transplantert ble stiftet i 1987 av en håndfull hjertetransplanterte. Senere ble også lungetransplanterte innlemmet. LHL Transplantert er en egen interessegruppe i LHL for mennesker som er hjerte- og/eller lungetransplanterte eller står på venteliste for en slik operasjon, samt deres pårørende.

Bli medlem
Velkommen til LHL Transplantert. Bli medlem i LHL og interressegruppen LHL Transplantert.

Hva gjør LHL Transplantert?

Først og fremst ønsker interessegruppen å være medmennesker og dele erfaringer. Gjennom LHL Transplantert kan du få kontakt med en likeperson som kan være en god samtalepartner i en vanskelig situasjon. Våre likepersoner er selv hjerte- og/eller lungetransplanterte, og har erfaringer som kan hjelpe deg et stykke på veien videre.

  • Vi gir ut medlemsbladet "Organet" en gang i året.
  • Vi gir økonomisk hjelp fra eget sosialt fond til personer som er havnet i en akutt økonomisk situasjon grunnet sykdom/transplantasjon. Ta kontakt med LHL for å bidra til fondet eller søke fra fondet.
  • Vi arrangerer kurs og konferanser om det å være hjerte- og/eller lungetransplantert.
  • Vi legger til rette for deltagelse i Europeiske leker for transplanterte, som arrangeres hvert annet år. Dette for å stimulere til fysisk aktivitet, som er særdeles viktig for transplanterte.

Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider

LHL Transplantert har fått støtte fra Stiftelsen Dam for prosjektet "Ut på veien - likepersonsarbeid for transplanterte i koronatiden". I august kjører vi derfor rundt i Norge for å treffe transplanterte der de bor.

– Vi kan nesten ikke vente! Sier leder Ellisiv Stifoss Hansen.

Hjerte- og lungetransplanterte er trygt plassert i høyrisikogruppen dersom de skulle få Covid-19. De er derfor svært isolerte og har vært det i lang tid.

– Det har vært vondt å se på at de mister tilgang på nødvendige helsetilbud for å ta vare på denne nye sjansen de har fått. Mange er ensomme, og det å være transplantert er en spesiell situasjon. Man går fra å være svært alvorlig syk, til en helt ny tilværelse som transplantert. Det er en ny mulighet! Men hvordan lever man med denne nye muligheten – hvordan utnytte denne ene sjansen man har, når man er innelåst i eget hus?

Derfor bestemte vi oss for å legge ut på veien; tilby et koronavennlig omreisende samtaletilbud til transplanterte.

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

Se også: LHL Transplantert har utviklet nytt rehabiliteringstilbud på Røros

LHL Transplantert

Informasjon om interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte; LHL Transplantert (pdf).

Nyttige lenker

Kontakt oss

E-post:

Følg oss på Facebook

ikon personer

Arbeidsutvalg:
Ellisiv Stifoss-Hanssen (leder), telefon 942 78 268

/link/779fed2ef01749c78e6fa52e42aa4daa.aspx

Ingen transplantasjon uten organdonasjon

Bare et fåtall land har flere organdonorer enn Norge sett i forhold til folketallet, men også her er det mangel på organer.

Stiftelsen Organdonasjon gjør et viktig arbeid for å informere om organdonasjon. Målet er at alle som trenger et nytt, livreddende organ skal få det. Stiftelsen står bak donorkortet. Donorkortet dokumenterer at du sier ja til organdonasjon. For at dine nærmeste skal kunne bekrefte din beslutning, må du informere dem om ditt standpunkt.

Gå til Stiftelsen Organdonasjon 

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert
22 79 90 90 (952 51 004)

Arne fikk ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og ble hjertetransplantert i 2008. Arne arbeider 50 % og ønsker å bidra positivt ved å være tilstede og dele egne erfaringer.

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90 (901 47 118)

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert og LHL Hjerneslag
22 79 90 90 (905 59 682)

Tore André fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Han har også erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon og føler seg svært heldig som har fått et nytt hjerte.

Tore André fikk også et hjerneslag i 2012 og er aktiv som likeperson også for denne diagnosen.