Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kartlegging av kommuners behandlingstilbud for pasienter med kols

Til alle norske kommuner.

I høst skal LHL gjennomføre en nasjonal kolskampanje i perioden uke 38–39 fra 18. september til 1. oktober.

Kampanjens formål er å skape oppmerksomhet om kols og konsekvensene av å leve med sykdommen. Allmennheten trenger mer forståelse og innsikt i hva kols er, og bli mer kjent med utfordringene som pasientgruppen står i. Blant annet kan økt kunnskap bidra til at man gjenkjenner symptomer, oppsøker legen, og mottar eventuell behandling og oppfølging som er satt i system. Samtidig vil kampanjen sette dagsorden for hvordan man kan gjøre livet til kolspasienter bedre, og skape oppmerksomhet rundt behovet for et pakkeforløp og individuelle behandlingsplaner for kolspasienter. 

Vi ønsker med denne undersøkelsen å kartlegge behandlingstilbudet i kommunesektoren, som vil gi oss en bedre forståelse ovenfor hvordan tilbudet er organisert i dag.

Spørreundersøkelsen er sendt ut samtidig til alle kommunene via postmottak. Vi ber om at den i kommunen som har best oversikt svarer. Svarene er anonyme og vil behandles i tråd med personopplysningsloven. LHL sammenstiller svarene, som ikke skal benyttes på annen måte enn å gi oss et samlet kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med kolskampanjen.

Takk for at du bidrar.

 

Kontaktperson i LHL:

Vivian Lam

Vivian Lam

Fagpolitisk rådgiver
46 93 34 13

Kartlegging

Har kommunen kartlagt antall innbyggere med diagnosen kols?
Har kommunen en egen enhet som tilbyr rehabilitering til kolspasienter?
Har kommunen rehabiliteringstilbud til kolspasienter som kommunen finansierer?
Hvilken type rehabiliteringstilbud finansierer kommunen for personer med kols?
Finnes det et interkommunalt tilbud for rehabilitering av kolspasienter i kommunen?
Finnes det et diagnosespesifikt rehabiliteringstilbud til andre pasientgrupper i kommunen?
Hvordan henvises deltakere til eventuelle rehabiliteringstilbud i kommunen?
Hvem har det faglige ansvaret for kommunens rehabiliteringstilbud?

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at informasjon gitt i skjema kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at informasjon gitt i skjema kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.