Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kolskampanje og -undersøkelse

Til medlemmer i LHL som har kols og lungesykdom.

LHL gjennomfører en nasjonal kolskampanje i perioden 18. september til 1. oktober 2023.

Formålet med kampanjen er å skape oppmerksomhet om kols og konsekvensene av å leve med sykdommen for dem som rammes.

Allmennheten trenger mer forståelse og innsikt i hva kols er, og bli mer kjent med utfordringen pasientgruppen står i.

Samtidig vil kampanjen sette dagsorden for å gjøre livet til pasienter med kols bedre, og få mer oppmerksomhet om behovet for et pakkeforløp og individuelle behandlingsplaner for kolsrammede.

Vi ønsker med denne undersøkelsen å kartlegge våre medlemmers opplevelse av situasjonen, og hvordan behandlingstilbudet er i din kommune.

Tom Staahle, politisk rådgiver LHL
Tom Staahle, politisk rådgiver LHL

Svarene vil behandles i tråd med personvernlovgivningen, og ikke benyttes på annen måte enn å gi oss et kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med kolskampanjen.

Takk for at du bidrar.

Kartlegging medlemmer

Har du diagnosen kols?
Er du kjent med om det finnes et behandlingstilbud for kolspasienter i din kommune?
Deltar du i kommunens oppfølgingstilbud som kolspasient?
Finnes noen av disse rehabiliteringstilbudene i din kommune?
Kjenner du til personer med kols i din kommune som ikke får oppfølging?
Har tilbudet til kolspasienter i din kommune endret seg de siste årene?

Vi vurderer å gjennomføre samtaler med noen kolspasienter. Oppgi gjerne din kontaktinformasjon om LHL kan ta kontakt med deg, gjerne ditt telefonnummer og/eller e-postadresse.

Vi vurderer å gjennomføre samtaler med noen kolspasienter. Oppgi gjerne din kontaktinformasjon om LHL kan ta kontakt med deg, gjerne ditt telefonnummer og/eller e-postadresse.

Samtykke

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at informasjon gitt i skjema kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at informasjon gitt i skjema kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.