Hopp direkte til innhold

Avdekket store utfordringer om syn og slag

Synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag. Opplevelse av for dårlig behandling og oppfølging av synet under slagbehandlingen. Synsproblemene har stor innvirkning på livet tre måneder etter utskrivelse og fremover. Dette er konklusjonene i en studie av fire norske forskere publisert hos det anerkjente tidsskriftet BMC Health Services Research.

Studien, som er en kvalitativ intervjustudie med ti personer med synsproblemer i forbindelse med hjerneslag, er gjennomført av professor Helle Kristine Falkenberg, stipendiat Torgeir Solberg Mathisen (bildet), professor Heidi Ormstad og professor Grethe Eilertsen, alle med tilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge. Samtalene ble gjennomført cirka tre måneder etter utskrivelse fra slagenheten.

Torgeir Solberg Mathisen

Solberg Mathisen tar oss gjennom hovedfunnene:

Synsforandringer som hjerneslagsymptom

Hovedfunn én er at synsproblemer oppleves som et vanskelig og ukjent symptom på hjerneslag.

– Deltakerne fortalte at de merket at noe var galt med synet. De beskrev det som «merkelig og rart», men ikke så alarmerende at de straks kontaktet lege eller ringte 113. De hadde ikke kunnskap om at endringene kunne være symptom på hjerneslag. Da symptomene vedvarte tok de kontakt med fastlegen og ble undersøkt der først. I etterkant reagerte noen av dem på at de ikke ble sendt direkte til sykehuset, da de fikk informasjon på sykehuset om at synsforstyrrelser kan være et symptom på slag og at tiden er avgjørende for resultatet av behandlingen. De stiller spørsmål ved kompetansen til fastlegene som ble kontaktet, sier stipendiaten.

Opplevelse av sykehusbehandling

Hovedfunn to er opplevelsen av for dårlig behandling og oppfølging av synet under slagbehandlingen.

– Selv om deltakerne generelt opplevde at slagbehandlingen var god, var de misfornøyd med hvordan synet og synsfunksjonen deres ble undersøkt og fulgt opp. Noen beskrev at synsproblemene ble tilfeldig tatt tak i, fordi de selv merket at de ikke klarte å lese eller ikke så maten på tallerkenen og fortalte personalet om dette, forteller Solberg Mathisen.

Manglende tilbud

Hovedfunn tre er at under planleggelsen av utskrivelsen var det ikke noe system for å følge opp synsproblemene.

– Ikke noe tilbud om rehabilitering eller oppfølging i regi av spesialisthelsetjenesten. Og kommunen kunne ikke gi noe tilbud. De følte de kun fikk konstatert problemet uten noe form for veiledning eller rehabilitering etterpå, sier Solberg Mathisen.

Påvirker hverdagen

Stipendiaten og hans professor-kollegaer er klare på at synsproblemene har stor innvirkning på livet.

– Det var strevsomt og vanskelig for mange av deltakerne å lære seg å leve med endret syn. Studien viser at kunnskapen om synsproblemer i forbindelse med hjerneslag, både blant de som ble rammet og blant personalet, er foruroligende dårlig. Deltakerne beskrev synsforstyrrelser etter slag, både tidlig og senere i rehabiliteringen som «usynlige». De følte at synsproblemene ble satt i skyggen av de mer kjente utfallene etter hjerneslag, avslutter Solberg Mathisen.

Artikkelen på BMC Health Services Research finner du her: https://rdcu.be/b3ASY

Les mer i magasinet SlagNytt

SlagNytt er LHL Hjerneslags magasin om hjernehelse og hjerneslag. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter på hjernehelse og hjerneslag.

Se alle utgavene av Slagnytt