Hopp direkte til innhold
Tommy Skar holder foredrag
Foto: Christopher Olssøn

Om oss

LHL Hjerneslag er en del av LHL. Vi tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

 • Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag (blodpropp (hjerneinfarkt) og blødning).
 • Nærmere 70 000 personer lever med sekvele (følgetilstand) etter gjennomgått slag.
 • Én av tre får en hjernesykdom i løpet av livet (eksempler i tillegg til hjerneslag, er Alzheimer og demens, ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), migrene, Multippel sklerose (MS), Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME, migrene og Parkinsons sykdom m.fl.).

LHL Hjerneslag taler de slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørendes sak til regjering, departementer, storting og Helsedirektoratet, og får gjennomslag. LHL Hjerneslag har sammen med samarbeidspartnere bidratt til å få gjennomslag for mange interessepolitiske saker siden etableringen i 2016, som for eksempel:

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet, har annen ervervet hjerneskade eller er pårørende – får du mange fordeler og tilbud: Rådgivning og oppfølging av pasientombud, faglig veiledning og råd fra slagsykepleier, medlemsmagasin, tilbud om kurs og konferanser, fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og politisk innflytelse.

LHLs lokallag er lokallag for slagrammede og pårørende.

Liam Nicolaysen Forrest

Ja til bedre behandlings- og oppfølgingstilbud for barn!

Liam fikk sitt første hjerneslag som sjuåring. I dag er han 18 år, og fortsatt ikke omfattet av et kvalitetsregister, slik voksne slagrammede er. Vi ønsker et bedre fremtidig behandlings- og oppfølgingstilbud for barn!

Støtt kampanjen, skriv under nå

Medlemsfordeler

Som medlem støtter du LHLs viktige arbeid for landets hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt.

 • Medlemsmagasinet SlagNytt i posten tre ganger i året
 • Gratis faglig veiledning og råd fra slagsykepleier
 • Gratis veiledning og hjelp fra LHLs pasientombud
 • Gratis tilgang til LHLs likepersonlinje
 • Mulighet til å oppleve felleskap med andre i samme situasjon
 • Nyhetsbrev på e-post om hjerneslag

Alle medlemsfordeler

Lokallag, interessegrupper og nettverk i LHL Hjerneslag

Rettigheter - hjerneslag

LHL sitt pasientombud kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerneslag.

Ta kontakt med LHLs pasientombud Atle Larsen på telefon 415 46 963 eller e-post .

Les om dine rettigheter

LHL Hjerneslag er en viktig del av pasient- og brukerorganisasjons-Norge

LHL Hjerneslag er en del av

 • Norwegian Vision in Stroke (NorVIS). Dette er et nasjonalt nettverk som skal implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.
 • Slagforum (Afasiforbundet i Norge, LFS og LHL Hjerneslag).

Vi samarbeider med blant andre:

Vi er representert i: