Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

Hvert minutt teller

Initiativet til CT-maskin på Hallingdal sjukestugu, som er en avdeling av Ringerike sykehus i Vestre Viken HF, er basert på erkjennelsen av at desentralisert og dermed raskere diagnostikk er nøkkelen for rask behandling i områder med stor geografisk avstand til sykehus. For slagpasienter er hvert minutt uten behandling forbundet med tap av hjerneceller. Jo raskere behandling av et hjerneslag kommer i gang, jo større er sjansen for å komme seg gjennom et slag uten varige mén. Tidlig CT undersøkelse er nødvendig for å kunne skille mellom en hjerneblødning og en blodpropp i hjernen, som krever to helt forskjellige behandlinger.

Pasienter med akutte slagsymptomer i øvre Hallingdal bringes til Hallingdal sjukestugu (HSS) for diagnostisk CT, og får trombolysebehandling når det er mulig. Trombolyseteamet på HSS består av en lokal overlege, sykepleier og radiograf. Vakthavende lege på medisinsk avdeling ved Ringerike Sykehus deltar i teamet ved hjelp av telemedisinsk videoutstyr. CT-bildene som tas på HSS sendes til Ringerike Sykehus og er i løpet av få minutter tilgjengelig for røntgenlege til vurdering.

Mens trombolysebehandlingen pågår har pasienten økt risiko for blødning og må observeres.

– Blødningsrisikoen normaliserer seg kort tid etter at infusjonen er avsluttet og pasienten transporteres til slagenheten ved Ringerike Sykehus. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å sende pasienten til Oslo universitetssykehus for videre behandling, sier overlege og medisinsk fagsjef ved Ringerike sykehus, Carsten Brocker.

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Hallingdal sjukestugu tilbyr desentraliserte spesialisthelsetjenester til lokalbefolkning og turister i Hallingdal. HSS har en somatisk sengepost, poliklinikk, dialyseavdeling, hjerteskole og lærings- og mestringssenter. I tillegg er bildediagnostikk, laboratorietjenester og psykiatri i tilknytning til sjukestugu.

Klinikk for prehospitale tjenester er stasjonert med bilambulanse, og Norsk Luftambulanse har base i tilknytning til sjukestugu. Dermed kan den akutte pasienten transporteres direkte til sykehus etter at trombolysen er startet opp. Det har allerede vært behandlet pasienter med hjerneinfarkt, og pasienter med akutt hjerneblødning kan flys direkte til Rikshospitalet slik at unødig tid ikke går til spille.

Samlokaliserte tjenester

I Hallingdal Sjukestugu er kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samlokalisert: lokalt legekontor samt legevakt for kommunen på dagtid, og interkommunal legevakt for flere kommuner på kveld- og natt. I tillegg er sjukeheimen lokalisert i samme lokale.

Vestre Viken HF har ansvaret for drift i den øvrige del av bygget, med ti senger som er sykehussenger og ti senger som er kommunale senger, ny dialyseavdeling og laboratorium. Pasientrommene er store med enerom til alle og god arbeidsplass for de ansatte. Det tilbys rehabilitering for alle kommunene i Hallingdal, kommunale akutte døgnplasser og korttidsplasser.

Fysioterapeuter og ergoterapeut sørger for rehabiliteringstilbud for de innlagte, og har tilbud både til slagrammede, hjerteskole og øvrige. De har en stor treningssal med en del utstyr, men det foreligger planer for økt drift og mere utstyr. Entusiastiske og fornøyde hallingdøler er glade for å slippe og reise så langt for å få utredning og behandling.