Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset samarbeider er klare med pårørendetilbud i Finnmark.
Foto: Privat

Pårørendetilbud i Finnmark

Pårørende til slagrammede trenger et nettverk, sier fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset, som med støtte fra Stiftelsen Dam og med LHL Hjerneslag som brukerorganisasjon er i full gang med å etablere dette.

Stadig flere som får hjerneslag og kognitiv svikt etter sykdommer og ulykker overlever og bor hjemme. Helseforetakene i Helse Nord har Ambulante Rehabiliteringsteam (ART) som følger opp og veileder systemet rundt pasienten. I dette arbeidet er det dokumentert høy pårørendebelastning, hvilket også er beskrevet i rapporter og nasjonale veiledere. Wikman tok derfor initiativ til prosjektet «Styrk pårørende – et nettverk etter slag».

På bildet: Fagrådgiverne Åsa Wikman og Irene Pleym Jakola ved Finnmarsksykehuset samarbeider er klare med pårørendetilbud i Finnmark.

Se Facebook-siden til prosjektet

- Prosjektet skal i et samarbeid med lokale ledd i brukerorganisasjon og primærhelsetjeneste arrangere lokale kurs- og temakvelder for pårørende i kommuner i Finnmark. Etter kursopplegget skal det foregå nettverksbygging i lokal regi, forteller Wikman.

I høst er Wikman og Jakola klare med mer aktivitet i prosjektet. I første omgang ser de for seg å starte i Øst-Finnmark, og Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø og Vardø er aktuelle kommuner.

Pårørende i Øst-Finnmark, eller Finnmark for øvrig, kan ta kontakt med Wikman for å bli en del av prosjektet:

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

Forsiden til SlagNytt & Afasiposten nr 2, 2023

Les mer i magasinet SlagNytt & Afasiposten

SlagNytt & Afasiposten er LHL Hjerneslag og Afasi sitt magasin om hjernehelse, hjerneslag og afasi. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter.

Se alle utgavene av Slagnytt & Afasiposten