Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Logoped-undersøkelsen

Vi kartlegger logoped-tilbudet i Norge. Her er resultatene.

Logopedundersøkelsen 2019

Våren 2019 gjennomførte Afasiforbundet to spørreundersøkelser som kartla dekningen av  logopeder blant landets kommuner.

  • 2 ulike undersøkelser: til logopeder og til kommuner over hele landet
  • 65 kommuner og 280 logopeder har bidratt

Mange kommuner mangler fagpersoner

  • To av tre kommuner har ikke logoped.
  • Tre av fire kommuner mangler kompetanse for å gi opplæring i kommunikasjonsstrategier for de som jobber med personer som har afasi.

Utilstrekkelig oppfølging
Om kommunen har logoped risikerer man likevel å få utilstrekkelig oppfølging. Mange opplever å få 1–2 timer med språkrehabilitering i uken, langt fra Helsedirektoratets anbefaling om intensiv oppfølging.

Ulik virkelighetsoppfatning
1 av 4 logopeder mener at kommunen har et forsvarlig tilbud. Mens over 4 av 5 av kommunene mener de dekker behovene til personer med afasi.

Mange uten hjelp
Over halvparten av logopedene kjenner til en eller flere personer som skulle hatt hjelp og oppfølging hos logoped, men som ikke får det.

Logopedundersøkelsen 2019

Logopeddekningen i Norges kommuner - Afasiforbundets statusrapport 2019

Last ned

Kun oppsummering fra 2019 (pdf)

 

Logopedundersøkelsen 2017

8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud om språkhjelp til personer med afasi. Afasiforbundet og LHL Hjerneslag slår alarm om kommune-Norges manglende tilbud til personer med afasi og krever juridisk forankring av rehabiliteringstilbudet til denne gruppen.

Logopedundersøkelsen 2017

Logopeddekningen i Norges kommuner - Afasiforbundets statusrapport 2017

Last ned

Se også: 8 av 10 kommuner har for dårlig tilbud om språkhjelp til personer med afasi