Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Telemedisinsk språktrening
Foto: Sunnaas sykehus

Telelogopedforum om afasi

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om?

Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, LHL Hjerneslag og Afasi (tidligere Afasiforbundet), Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud som hjelper å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.

Nå ønsker vi å spre det vi har funnet ut, samt bygge opp et nettverk av erfarne telelogopeder som kan hjelpe med å gjøre tjenesten bedre ved å komme med innspill, veiledning, erfaringsutveksling, anbefalinger på material mm.

LHL Hjerneslag og Afasi, sammen med Sunnaas og samarbeidspartnere tilbyr derfor et teams-møte en gang i måneden som skal være et nettforum for erfaringsutveksling og læring innen telelopgopedi.

Marianne Brodin

Marianne Brodin

Spesialrådgiver afasi
95 86 01 38

Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift. Afasiforbundet har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet.

Mål

Målsetting i prosjektet var å få tjenesten over fra prosjekt til en modell for vanlig drift.

Les mer: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter/telelogoped