Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Marcus Bleasdale

Vårt arbeid

LHL Internasjonal jobber i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, og hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen.

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår.

LHL Internasjonal jobber med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester enn andre, og høy risiko for å få tuberkulose. Dette er blant annet gruvearbeidere, rusavhengige og innsatte i fengsel. 

Tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. På grunn av velstandsutviklingen er tuberkulose nå en relativt sjelden sykdom i Norge, men på verdensbasis dør 1,4 millioner mennesker av tuberkulose hvert år. 10 millioner barn er foreldreløse som følge av sykdommen 

Alle kan bli friske av tuberkulose, men da må man ha tilgang på riktig og god behandling. Fordi det er så mye skam knyttet til sykdommen er det også mange som ikke oppsøker hjelp før det er for sent.

 

Partnere i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ledet av helse- og omsorgsministeren, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen i Norge får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Norges Røde Kors/Oslo Røde Kors

Norad

Norad er Norges direktorat for utviklingssamarbeid.

Tuberkulosekoordinatorene i Norge

Tuberkulosekoordinatorene, som er utpekt av de regionale helseforetakene i Norge, skal følge opp behandlingen av tuberkulosepasienter i sitt område og bidra til at tuberkulosekontrollen i området fungerer.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som først og fremst skal levere kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet.

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver