LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Vårt arbeid

LHL Internasjonal jobber i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, og hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen

Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen har dårlige levekår.

LHL Internasjonalt jobber aktivt og systematisk med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester enn andre, og høy risiko for å få tuberkulose.

Tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. På grunn av velstandsutviklingen er tuberkulose nå en relativt sjelden sykdom i Norge, men på verdensbasis dør 1,8 millioner mennesker av tuberkulose hvert år. 10 millioner barn er foreldreløse som følge av sykdommen (WHO 2012).

Alle kan bli friske av tuberkulose, men da må man ha tilgang på riktig og god behandling. Fordi det er så mye skam knyttet til sykdommen er det også mange som ikke oppsøker hjelp før det er for sent.