Hopp direkte til innhold

LHL Arendal og omegn

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss

Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når

 

LHL Arendal og omegn

Adresse: LHL Arendal og omegn
Blåbærsvingen 2 A
4843 ARENDAL
Tlf: Mobil: 47334702
E-post: Bankkonto: 28000703771
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Ole Magne Imeland Brukerrep. kommunalt råd, Instruktør trim og turgrupper, IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag, Medlemskontakt olimelan@gmail.com 37030460 47334702
Espen Falch Johansson 1 Varamedlem, Instruktør trim og turgrupper, Likepersonskoordinator fylkesutvalg falchjoh@online.no 37034278 92429391
Maria Dalby 2. vara mariadalby@gmail.com 90640556
Else Marie Andersen Instruktør trim og turgrupper 37088374 48289337
Inger Lillian Larsen Instruktør trim og turgrupper lilia-la@online.no 41568445
Brynhild Kristiansen Instruktør trim og turgrupper brynhildk@live.no 37015462 95706761
Linnea Alexandra Langva Instruktør trim og turgrupper alexandra1944@gmail.com 48116602
Arnulf Nordberg Instruktør trim og turgrupper arnulfnordberg@gmail.com 37095362 99150204
Brit Karen Hoel Instruktør trim og turgrupper, Leder i valgkomite lokallag brit.k.hoel@gmail.com 37310687 99444294
Bård Høivang Instruktør trim og turgrupper, Nestleder lokallag bardhoivang@gmail.com 37011270 93844088
Randi Waage Instruktør trim og turgrupper, Styremedlem lokallag rwaage1944@gmail.com 95265117
Robert Wilhelm Tvedt-Gundersen Kasserer, Styremedlem lokallag rwtg@online.no 91002525 91002525
Aage Tømte Likepersonsansv. lokallag, Styremedlem lokallag 37047814 96239526
Brit Imeland Sekretær, Studieleder lokallag brimela.imeland@gmail.com 37030460 40075792
Inga Marie Svendsen Styremedlem lokallag, Instruktør trim og turgrupper Ingamarie48@gmail.com 37088251 40171522

Våre aktiviteter