Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Tid
kl. 18.00–21.00

STED: Hauges Minde
Lundegata 15, 3724 SKIEN


Innkalling til årsmøte i LHL Skien og Siljan 2024

Dato: 21. februar 2024, kl. 18.00

I henhold til LHLs vedtekter innkalles det med dette til årsmøte innen fastsatt frist - minst 4 ukers varsel til medlemmene. Med innkallingen følger følgende saksliste

Forslag til saksliste

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling, saksliste, valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og evt. andre møtefunksjonærer

Sak 2: Godkjenning av årsberetning

Sak 3: Behandling av innkomne forslag og uttalelser. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet 

Sak 4: Planer for likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer

Sak 5: Fastsette budsjett

Sak 6: Valg av

  • Styre
  • Representant til fylkesårsmøtet, og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge
  • Valgkomité 

Se informasjon fra valgkomité for å se hvilke verv som er på valg. Årsmøtet skal også nominere representant og to vararepresentanter til LHLs landsmøte, i nummerert rekkefølge. 

Velkommen på årsmøte!

Med vennlig hilsen Øystein Johansen Leder, LHL Skien og Siljan