Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Nordland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Fylkesutvalget for LHL Nordland (fra venstre): Ruth Langbakk (fylkesutvalgsleder), Sigbjørn Berg (styremedlem), Heidi Olsen (fylkesstudieleder), Marianne Botn (styremedlem), Hjalmar I. Johnsen (likemannskoordinator), Edmund H. Dahle (2. varamedlem). Pauline Mellingen (1. varamedlem var ikke tilstede da bildet ble tatt).

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Skeiddalen 14
8070 BODØ
Tlf: 41559309 Mobil:
E-post: Bankkonto: 46092058816
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Ruth Langbakk Fylkesutvalgsleder ruth.langbakk@hotmail.com 48131070 48131070
Pauline Mellingen 1. varamedlem fylkesutvalget pma-mell@online.no 75518369 90035511
Edmund Harald Dahle 2. varamedlem fylkesutvalget edmund.dahle@gmail.com 90841015 90841015
Heidi Olsen Fylkesstudieleder heidiolsen1963@live.com 92881640
Hjalmar Ingolf Johnsen Likemannskoordinator fylkesutvalg hjalmar48@gmail.com 92669721
Sigbjørn Berg Styremedlem fylkesutvalg sigbjorn.berg@trollfjord.no 76151355 48049756
Marianne Botn Styremedlem fylkesutvalg marihbo@online.no 41122135 41122135

Våre aktiviteter