Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Nordland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL NordlandFylkesutvalget i LHL Nordland. Fra venstre: fylkesutvalgsleder/landsstyrerepresentant Bengt-Are Arntzen, fylkesutvalgsmedlem Ruth Langbakk, fylkesutvalgsmedlem Marianne Botn, fylkesstudieleder Heidi Olsen, fylkesutvalgsmedlem/likemannskoordinator Hjalmar Johnsen. Foto: Irene Steinsvik.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Skeiddalen 14
BODØ8070
Tlf: 41559309 Mobil:
E-post: Bankkonto: 46092058816
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Bengt-Are Arntzen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant bengtare@me.com 90716989
Arne Andersen 2. Varamedlem arne.j.andersen@signalbox.no 48150710 48150710
Heidi Olsen Fylkesstudieleder heidiolsen1963@live.com 92881640
Marianne Botn Landsstyrerepresentant, Styremedlem fylkesutvalg marihbo@online.no 41122135 41122135
Hjalmar Ingolf Johnsen Likemannskoordinator fylkesutvalg, Vara landsstyret hjalmar48@gmail.com 92669721
Ruth Langbakk Styremedlem fylkesutvalg, Vara landsstyret ruth.langbakk@hotmail.com 48131070 48131070
Oddny Klo Styremedlem lokallag oddny.klo@vkbb.no 76134321 90658922
Torbjørn Smørvik Varamedlem torbjorn.smorvik@hotmail.com 97544706 97544706

Våre aktiviteter