Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Tid
kl. 20.00–21.30

STED: Oslo Kongressenter Folkets hus
Youngs gate 21, 0181 Oslo


DATO: 15 februar 2024, kl. 20.00–21.30

STED: Oslo, Kongressenter 

I henhold til LHL sine vedtekter innkalles dette årsmøtet innen fast frist – minst 4 ukers varsel til medlemmene. Sammen med innkallingen følger følgende saksliste som tilpasses årsmøtet.

SAK 1 Konstituering med godkjenning av innkalling, saksliste, valg av møteleder, protokoll underskrivere og evt. møtefunksjonærer.

SAK 2 Godkjenning av årsberetning

SAK 3 Behandling av mottatte forslag og uttalelser

SAK 4 LHL kampanjer

SAK 5 Fastsettelse av budsjett

SAK 6 Valgkomiteens innstilling

SAK 7 Valg

  1. Styre a. Styreleder b. Studieleder c. 2 stk vararepresentanter
  2. Styrerepresentant til fylkesårsmøte
  3. Nominere representant og to vara representanter til LHL landsmøte i nummerert rekkefølge

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Bente Endresen Styreleder