Hopp direkte til innhold

Kalender for LHL Sande

uke 40

Tur Alle

ruslegruppe

Lavterskeltilbud for alle som ønsker å bevege seg ute.

Sted: Sandetun Parkeringen Arrangør: LHL Sande

uke 41

Trening Alle

Hagatrimmen

Trening i sal etter LHL`program

Sted: Gymsal Haga Skole Arrangør: LHL Sande

Tur Alle

ruslegruppe

Lavterskeltilbud for alle som ønsker å bevege seg ute.

Sted: Sandetun Parkeringen Arrangør: LHL Sande

uke 42

Trening Alle

Hagatrimmen

Trening i sal etter LHL`program

Sted: Gymsal Haga Skole Arrangør: LHL Sande

Tur Alle

ruslegruppe

Lavterskeltilbud for alle som ønsker å bevege seg ute.

Sted: Sandetun Parkeringen Arrangør: LHL Sande

uke 43

Trening Alle

Hagatrimmen

Trening i sal etter LHL`program

Sted: Gymsal Haga Skole Arrangør: LHL Sande

Tur Alle

ruslegruppe

Lavterskeltilbud for alle som ønsker å bevege seg ute.

Sted: Sandetun Parkeringen Arrangør: LHL Sande

uke 44

Trening Alle

Hagatrimmen

Trening i sal etter LHL`program

Sted: Gymsal Haga Skole Arrangør: LHL Sande

Tur Alle

ruslegruppe

Lavterskeltilbud for alle som ønsker å bevege seg ute.

Sted: Sandetun Parkeringen Arrangør: LHL Sande