Hopp direkte til innhold

Tilskudd til kurs og studiearbeid

Som medlem av Studieforbundet Funkis, har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd.

Følgende kriterier må være innfridd:

  • kurset skal være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
  • kurset må gå over minimum 8 timer, og det legges inn et kvarters pause for hver klokketime
  • kurset skal følge en studieplan som er godkjent av Funkis
  • det er studieplanen som angir hvor mange timer et kurs kan gå over (men det kan godt lages oppfølgingskurs, videregående kurs og så videre)

LHL bruker kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin. Lokale studieledere kan gå på kurs for å lære dette dataprogrammet, eller få opplæring av fylkesstudieleder.

Økonomisk tilskudd til kurs

Satsene er for tiden 100 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 100 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1160kr som dere fører inn i regnskapet under «økonomi-fanen» i KursAdmin. Da vil dere få utbetalt 1000kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 630 kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd

Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 400 kroner som en minstesats.

Les mer om Studieforbundet Funkis og Voksenopplæringsloven her.

Organisasjonskurs med overnatting

For organisasjonskurs med overnatting og minimum 25 deltakere. Med organisasjonskurs meners alle temaer som kan knyttes til drift av lokallaget, tema knyttet til LHLs diagnosegrupper eller tema knyttet til LHLs kampsaker.

  • Opptil 30 000 kr pr kurs (50% opptil 60 000)

Eksempel: Kursarrangør har 75 000 kr i utgifter til kurset og får dekket 30 000 fra LHL. Dersom utgiftene hadde vært på 44 000 kr, hadde tilskuddet vært på 22 000 kr. Midlene går direkte fra LHL, og er ikke knyttet til Funkis eller TRT-tilskudd.