Hopp direkte til innhold

Tilskudd til kurs og studiearbeid

Som medlem av Studieforbundet Funkis, har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd.

Følgende kriterier må være innfridd:

  • kurset skal være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
  • kurset må gå over minimum 8 timer, og det legges inn et kvarters pause for hver klokketime
  • kurset skal følge en studieplan som er godkjent av Funkis
  • det er studieplanen som angir hvor mange timer et kurs kan gå over (men det kan godt lages oppfølgingskurs, videregående kurs og så videre)

LHL bruker kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin. Lokale studieledere kan gå på kurs for å lære dette dataprogrammet, eller få opplæring av fylkesstudieleder.

Økonomisk tilskudd til kurs

Satsene er for tiden 140 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 140 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Et kurs på 15 timer har utgifter på 2 400 kroner. Kursarrangør mottar 1 500 kroner i statsstøtte, og må betale restbeløpet (2 250 kroner) av egen kasse - eller finaniseiere restbeløpet ved å kreve kursavgift av deltakerne.

Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 400 kroner som en minstesats.

Les mer om Studieforbundet Funkis og Voksenopplæringsloven her.

Organisasjonskurs med overnatting

Organisasjonskurs med overnatting kan få et ekstra tilskudd (tilretteleggingstilskudd). En forutsetning for å få tilskuddet er at kurset er meldt inn til Studieforbundet Funkis, og at tema for kurset er knyttet til drift og/eller utvikling av organisasjonen. Også veiledningskurs for LHLs målgrupper omfattes av begrepet organisasjonskurs.

Tilskudd-nøkkel:

  • Fra 15 – 25 deltakere: opptil 30 000 kroner ( 50% av opptil 60 000 kroner)
  • Fra 25 deltakere: opptil 40 000 kroner (50% av opptil 80 000 kroner)