Hopp direkte til innhold

Hjerteinfarkt

En plutselig blokkering av en kranspulsåre i hjertet forårsaker hjerteinfarkt. Hvis hjertemuskelen ikke får blod, og dermed mangler oksygen i noen minutter, begynner den å ta skade.

Definisjon

Hjertet er den viktigste muskelen i kroppen. Hjertet pumper blod med oksygen og næringsstoffer rundt om i kroppen.

Muskelvev trenger blod

Hjertets muskelvev trenger god blodtilførsel for å kunne pumpe. Tre hovedårer forsyner hjertemuskelen med blod. De ligger utenpå hjertet, og omkranser det. Derfor kalles de kransarterier (koronararterier).

Kransarteriene forgrener seg til et stort antall mindre årer.

Årsak

For lite oksygen til hjertet

Ved et hjerteinfarkt tetter en blodpropp én av kransarteriene. Når en blodpropp har tettet en av blodårene til hjertet, får en del av hjertet for liten tilførsel av oksygen. Hvis blodtilførselen er avskåret for lenge, vil den delen av hjertet som ikke får blod, dø. Det er det døde vevet som utgjør selve infarktet.

I årene før infarktet, har det gjerne oppstått fortetninger og forkalkninger på grunn av fettavleiringer i én eller flere av kransarteriene, og det kan danne seg blodpropper. Dette kalles arteriosklerose eller åreforkalkning.

Les mer om dette i artikkelen “Høyt kolesterol”

Molly Borman-Pullen
Foto: Molly Borman-Pullen

Hjerteinfarkt

Hvis en blodpropp tetter igjen én av hjertets kransarterier (årene du ser utenpå hjertet, nederst), får en del av hjertet for liten tilførsel av oksygen. Hvis blodtilførselen er avskåret for lenge, vil den delen av hjertet som ikke får blod, dø. Det er det døde vevet som utgjør selve infarktet.

Faktaark

Faktaark om hjerteinfarkt

Symptomer

Hvis en av de store blodårene på hjertet tetter seg på grunn av en blodpropp, vil det som regel medføre store smerter. Dette er kroppens måte å varsle deg på. 

Typiske symptomer på hjerteinfarkt:

 • Smerte midt i (vanligst) eller til venstre i brystet.
 • Typisk oppleves smerten som et trykk, en stramming eller et ubehag i brystet.
 • Ofte utstråling til én eller begge armer, særlig venstre, og til hals og underkjeve, eventuelt til øvre del av ryggen. Av og til sitter smerten bare ett eller flere av disse stedene – eller helt øverst i magen, nær midtlinjen.
 • Smertene er vanligvis sterke, og lindres ikke av hvile, heller ikke ved bruk av nitroglyserin.
 • Smertene er oftest konstante, men kan av og til komme og gå.
 • Kvalme og brekninger er vanlig.
 • Kaldsvetting og/eller uforklarlig kortpustethet er også ganske vanlig.
 • Hver tredje som gjennomgår et hjerteinfarkt har ikke typiske symptomer med brystsmerter.
 • Utypiske infarktsymptomer er vanligere hos eldre og diabetikere.
 • Utypiske infarktsymptomer er noe vanligere hos kvinner enn menn. Derfor skal også anfall med uforklarlig, elendig allmenntilstand tas alvorlig.

Kan utvikle seg til hjertestans

Hvis hjertemuskelen ikke får blod og dermed heller ikke oksygen i noen minutter, begynner muskelen å ta skade. Hjerteceller dør og vil senere erstattes av arrvev hvis du ikke får rask behandling. 

Når hjertemuskelen er skadet, klarer ikke hjertet å pumpe like godt som før. Dette kalles hjertesvikt, og du er mest utsatt for å dette de første timene etter infarktet.

I verste fall kan tilstanden hurtig utvikle seg til en hjertestans. Det er derfor viktig å reagere raskt på symptomer og få legebehandling med det samme.

Med medisin og annen behandling som utblokking av blodåren, kan man redusere eller helt unngå skader på hjertet. For at behandlingen skal være effektiv, bør den gis innen få timer etter at symptomene har startet. Jo raskere behandlingen gis, jo bedre forebygges hjerteskade.

Ta symptomer på alvor

Opplever du symptomer på hjerteinfarkt, må du straks ringe AMK-sentralen på telefon 113, så du får legehjelp så raskt som mulig.

Det kan være vanskelig å avgjøre om det er snakk om et hjerteinfarkt eller andre sykdommer som gir smerter i brystet. Det er ikke alltid farlig å ha smerter i brystet. For eksempel kjenner du sterk svie hvis magesyre kommer opp i spiserøret.

Et plutselig angstanfall kan gi deg følelsen av at du ikke får puste, og du kan bli redd for at det er noe alvorlig. Muskelsmerter kan også forveksles med hjerteproblemer.

Mange velger å overse symptomer, men det er viktig at du tar dem alvorlig. Hjertet skal alltid undersøkes.

Om du er i tvil, så vent fem minutter på tydelig bedring, og ring tlf. 113 hvis tilstanden ikke forbedres.

Har du kjent angina pectoris (hjertekrampe) tidligere, bør du vurdere om plagene nå er annerledes i karakter eller forløp enn du er vant med.

Anginaanfall varer sjelden så lenge som 20 minutter. Har du hjerteinfarkt vil smertene heller ikke forsvinne etter inntak av nitroglyserin.

Ring alltid 113 ved mistanke om hjerteinfarkt!

Les mer om angina pectoris

Undersøkelse

Hvis du kommer på sykehus med et truende infarkt, vil du som regel bli lagt inn på hjerteovervåkingsavdelingen. Allerede før transport til sykehus bør du få medikamenter som forhindrer ytterligere sammenklebing av trombocyttene.

Disse ulike undersøkelser er aktuelle ved mistanke om blodpropp (som kan føre til hjerteinfarkt):

EKG (hjertekardiogram)

Vil ofte avsløre oksygenmangel i hjertet. Ved mistanke om hjerteinfarkt er EKG-undersøkelsen med på å avgjøre diagnosen, og om man skal behandle med kraftige medikamenter som kan løse opp blodproppen, eller føre et ballongkateter inn i blodåren for å skaffe passasje for blodet.

Blodprøve

Brukes ved akutte innleggelser for å finne ut om det er hjerteinfarkt. Vanligst brukt er måling av troponin. Troponin frigjøres fra skadet hjertemuskulatur. Målingen kan utelukke et hjerteinfarkt, eller være med på å bekrefte at det virkelig er et infarkt. Ved tvil, gjentas prøven etter noen timer. Kreatinkinase (CK) er et iso-ensym som særlig gir opplysninger om infarktets størrelse.

Ekkokardiografi

Dette er ultralydskanning av hjertet. Et hjerteinfarkt av en viss størrelse vil gjerne ses som nedsatt pumpeevne i en del av hjertet.

Koronar angiografi

Ved invasiv koronar angiografi stikkes en tynn plastslange inn via en pulsåre nær håndleddet eller i lysken, og føres fram til hjertets egne kranspulsårer. Røntgenvæske sprøytes så direkte inn i disse. Undersøkelsen utføres der ballongutvidelse av en tett blodåre er aktuell, eller der man er i tvil om diagnosen.

Koronar angiografi kan også gjøres med CT-teknikk. Da føres ikke katetre inn til hjertet. CT benyttes gjerne der mistanken om slik sykdom ikke er stor.

Molly Borman-Pullen
Foto: Molly Borman-Pullen

EKG

EKG er et "øyeblikksbilde" av hjerterytmen. Det tas mens du ligger på ryggen med seks elektroder festet i brystregionen. Dermed kan hjertets elektriske impulser leses av og legen kan stadfeste om det for eksempel er rytmeforstyrrelser i hjertet. 

Behandling

Vi har to effektive måter som kan brukes for å åpne den tette blodåren i hjertet:

 • proppløsende medisiner
 • utblokking

Mange får behandling som løser opp blodproppen (trombolyse) underveis eller umiddelbart etter ankomst til sykehuset. Sykehuset velger ofte å gjøre en akutt utblokking (PCI) av den tette blodåren.

Utblokking for å hindre ny skade

Ved mindre hjerteinfarkt er det ikke alltid aktuelt med umiddelbart forsøk på å åpne en tett blodåre. Men legen vil vurdere om en utblokking bør utføres relativt raskt likevel, for å hindre ny skade senere.

Ifølge nye internasjonale, utvidede definisjoner på et hjerteinfarkt, er det også slik at noen andre tilstander enn en nyoppstått propp i blodåren kan forårsake et (oftest lite) hjerteinfarkt.

Hva som er riktig behandling av hjerteinfarktet, må vurderes av lege med tilgang til de nødvendige undersøkelsene.

Nye studier viser at behandlingen er mest effektiv hvis det har gått kort tid.

Komplikasjoner ved hjerteinfarkt

Livstruende komplikasjoner kan opptre akutt, Hvis infarktet er stort, kan hjertes pumpeevne bli så svekket at blodtrykket ikke kan holdes oppe. Det kan føre til en alvorlig sjokktilstand som kalles kardiogent sjokk.

Det kan også oppstå rytmeforstyrrelser fordi hjertets ledningssystem er svært ustabilt ved et infarkt.

Mest fryktet er ventrikkeflimmer, hvor hjertets pumpefunksjon opphører. Denne tilstanden kan føre til døden hvis ikke elektrosjokk kan gjenopprette normal rytme.

Overvåkingsutstyr og akuttbehandling har heldigvis bedret leveutsiktene vesentlig gjennom de siste tiår.

Rehabilitering

Etter et infarkt eller en hjerteoperasjon kan det være aktuelt med et eget rehabiliteringsopplegg. Undersøkelser viser at 80 % av yrkesaktive som friskmeldes etter endt rehabilitering, går tilbake i arbeid.

Blir du med på et hjerterehabiliteringsprogram, kan det hjelpe deg med å komme i form og gjøre endringer i kosthold livstil som reduserer risikoen for nytt hjerteinfarkt.

Her kan du lese mer om rehabilitering etter hjertesykdom.

Prognose

Når du drar hjem fra sykehuset, kan du gradvis starte prosessen mote et normalt liv.

De fleste som gjennomlever et ukomplisert infarkt, kan gå tilbake til sitt vanlige aktivitetsnivå i løpet av seks uker.

Etter utskrivelse fra sykehus får du forebyggende medisiner for å unngå nye hendelser. Slike medisiner kan gis for å forebygge blodpropp, senke kolesterol og senke blodtrykk/lette hjertets arbeid.

Legemidlene må du oftest ta i mange måneder og kanskje livet ut.

Vanlige legemidler etter hjerteinfarkt

 • Betablokkere som gir langsommere puls og svakere hjerteslag. Fordi hjertet ikke arbeider så hardt, trenger det mindre oksygen. Dette reduserer risikoen for nytt infarkt. Det finnes mange forskjellige typer å betablokkere, noen av de vanligste er virkestoffet atenolol (finnes bl.a. i legemidlet Tenormin), virkestoffet metoprolol (finnes bl.a. i legemidlet Selo-Zok) og virkestoffet Carvedilol.
 • ACE-hemmere er spesielt nyttige hvis hjertet ikke pumper så godt som det pleide. Reduserer også risikoen for et nytt hjerteinfarkt. Virkestoffet enalapril (finnes bl.a. i legemidlet Renitec) og virkestoffet Captopril  er navn på to mye brukte ACE- hemmere.
 • Statiner reduserer mengden fettstoffer i blodet, og reduserer dermed risikoen for hjerteinfarkt. Noen navn på mye brukte statiner er virkestoffet atorvastatin (finnes bl.a. i legemidlet Lipitor), virkestoffet pravastatin (finnes bl.a. i legemidlet Pravachol) og virkestoffet simvastatin (finnes bl.a. i virkestoffet Zocor).

Legemiddelbehandlingen bør kombineres med tiltak når det gjelder kosthold, røykeslutt hvis du røyker, og fysisk aktivitet.

Prognose etter hjerteinfarkt

Hvis du har hatt et hjerteinfarkt, avhenger langtidsutsiktene av følgende faktorer:

 • Tid før behandling. Rask medisinsk behandling er en viktig faktor for å bedre prognosen både på kort og lang sikt
 • Omfanget av koronararterie-sykdommen og antall koronararterier som er involvert
 • Tilstedeværelse av hjertesvikt eller farlig lavt blodtrykk (sjokk)
 • Komplikasjoner som klaffelekkasje (mer vanlig) eller avrevne hjertemuskelfibre (mindre vanlig)
 • Tidligere hjerteinfarkt, angioplastikk eller bypasskirurgi
 • Om arterien som forårsaket hjerteinfarktet har blitt vellykket utvidet (dilatert), slik at blodet kan strømme gjennom arterien og ut til hjertemuskulaturen
 • Hjertemuskelens ejeksjonsfraksjon, det vil si styrken i hjertets evne til å trekke seg sammen (måles ved ekkokardiografi)
 • Tilstedeværelse av rytmeforstyrrelse, særlig ventrikkelarytmi

Noen får hjertesvikt og må leve med redusert hjertekapasitet. 

Brosjyre

Å leve med hjertesykdom

Psykiske reaksjoner

Å få et infarkt er et stort sjokk for de fleste. Det er normalt å føle seg sliten, engstelig, sint eller nedstemt etterpå.

Hvis nedstemtheten varer, må du snakke med legen din.

Det kan også være godt å snakke med andre i samme situasjon.

Gjennom LHLs likemannstjeneste kan du treffe andre som har opplevd et hjerteinfarkt.

I LHLs lokallag kan du regelmessig treffe og trene sammen med andre med hjertesykdom.