Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Takk for din støtte

Takk for din støtte! Den er viktig.

LHL Hjerneslag jobber for at det skal opprettes et kvalitetsregister for barn med hjerneslag / ervervet hjerneskade.

Liam Nicolaysen Forrest

Vi jobber politisk og sammen med fagmiljøene for å få dette på plass - til beste for barna det gjelder og deres pårørende!

Mer om oss og vårt arbeid

Når språket forsvinner og samfunnet svikter

Det er helt ødeleggende plutselig å være uten språk. Når du heller ikke får nødvendig hjelp, svikter vi som samfunn.

Les debattinnlegget på Dagsavisen.no