Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Par på tur i skogen
Foto: Shutterstock

Oppdaterte råd om fysisk aktivitet og tid i ro

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd om fysisk aktivitet og tid i ro. Blant det som er nytt, er at absolutt all aktivitet teller for voksne og eldre. Nytt er også at voksne og eldre bør være aktiv minst 300 minutter i uken med litt anstrengende aktivitet dersom man sitter svært mye stille i løpet av dagen, som er mer enn 8-10 timer. I tillegg er rådene for barn og unge splittet opp i flere aldersgrupper. Og det er klarere råd for skjermbruk.

Rådene baserer seg på WHOs råd fra 2019 og 2020, men med noen mindre tilpasninger til norsk kontekst.

Helsedirektoratet peker på at å være i aktivitet har umiddelbare positive effekter på hjernen, som blant annet medfører økt oppmerksomhet, positiv effekt på følelsesregulering og bedret minne. I tillegg bidrar det blant annet til styrket beinmasse, redusert kroppsfett og har positiv innvirkning på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og flere former for kreft.

Samlet sett kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av 30 ulike tilstander og lidelser.

All fysisk aktivitet teller

Det er ikke mulig her å gjengi alle råd, men om vi tar et generelt råd til voksne og eldre, så er det at all fysisk aktivitet teller, også aktivitet av kort varighet og lett intensitet. For eksempel å reise seg opp for å bevege seg i noen minutter i rolig tempo vil gi en helsegevinst.

Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive.

Litt aktivitet er bedre enn ingen. Det er personer som har et lavt aktivitetsnivå som vil ha størst effekt av å være litt mer fysisk aktive i hverdagen. Inaktive personer oppfordres til å starte med fysisk aktivitet som er egnet for og tilpasset den enkeltes funksjon og fysiske form, heter det.

Bli med på Hjertekampen

Tren med LHL: 3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Aktivitet bidrar til god helse. Bli med på Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen

Etter hvert som den fysiske formen bedres kan en gradvis øke aktivitetsnivået. Da vil rådet for voksne og eldre om å være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet eller minst 75 til 150 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet, være et realistisk nytt mål.

Sikre og like muligheter

For for voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne eller redusert helse, pekes det på at alle bør gis sikre og like muligheter til å delta i fysisk aktivitet uansett intensitet:

  • Aktiviteten må tilpasses funksjonsevne og alder, og stimulere til bevegelsesglede
  • Personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert helse som ikke kan følge rådene oppfordres til å være så aktive som evne og helsetilstand tillater
  • Aktivitetsnivå justeres etter hvert som den fysiske formen endres eller bedres
  • Vurdering av passende aktivitetsnivå kan gjøres i samråd med lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Vi anbefaler deg å gå inn på Helsedirektoratets nettside for å lese de konkrete rådene som er knyttet til din egen aldersgruppe eller dine barn.

Intens trening ga fremgang