Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Oppfordring til å EKG-teste pasienter for atrieflimmer

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. LHL Hjerneslag oppfordrer alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert atrieflimmer gjennom å informere, bevisstgjøre og EKG-teste sine pasienter i risikogruppene.

Vi har lagt bak oss Verdens hjerneslagdag 29. oktober, og vi nærmer oss Hjerneuken 2017 i uke 47 i regi av Norsk nevrologisk forening. Helsedirektoratet har sendt pakkeforløp hjerneslag fase I på høring, og om kort tid publiseres reviderte nasjonale faglige retningslinjer ved behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Det er ikke bare viktig å behandle og rehabilitere pasienter ved hjerneslag. Det er også viktig å forebygge og redusere risikoen for å få hjerneslag.

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. Ifølge forskningssjef Arnljot Tveit ved Vestre Viken – Bærum Sykehus, som er en av landets fremste eksperter på atrieflimmer, kan så mange som 50 000 av disse atrieflimmer det uten å være klar over det.

Hvert år får ca. 12 000 nordmenn hjerneslag, og oversikten fra Norsk Hjerneslagregister viser at atrieflimmer er den tredje viktigste risikofaktoren for slag. Rundt en tredjedel av hjerneinfarktene antas å ha sammenheng med atrieflimmer.

Hjerneslag forårsaket av atrieflimmer gir ofte alvorligere utfall enn andre slag fordi blodproppene som løsner fra hjerteveggen kan være store.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har flere ganger pekt på at i Norge kan vi unngå rundt 700 hjerneslag i året ved å oppdage udiagnostisert atrieflimmer og behandle denne.

Et hjerneslag koster i snitt samfunnet over 600 000 kroner, og i tillegg kommer det viktigste; de menneskelige lidelsene.

Noen har arvelig tendens til atrieflimmer og kan få hjerterytmeforstyrrelsen i ung alder. De aller fleste får imidlertid atrieflimmer etter fylte 60 år, og hos eldre er denne hjerterytmeforstyrrelsen vanlig – mer enn hver tiende 75-åring har atrieflimmer, ifølge forskningssjef Tveit.

Mange sykdommer kan disponere for atrieflimmer. Vanligst er høyt blodtrykk som over tid fører til forandringer i hjertemuskulaturen som disponerer for atrieflimmer. Andre sykdommer som disponerer for atrieflimmer er kransarteriesykdom (koronarsykdom, som for eksempel angina pectoris eller hjerteinfarkt), hjerteklaffefeil eller hjertemuskelsykdom, diabetes, høyt stoffskifte, kroniske lungesykdommer, infeksjoner, blodpropper i lungene osv. Stort alkoholkonsum over tid, ekstremtrening, overvekt og søvn-apne disponerer også for atrieflimmer.

LHL – som LHL Hjerneslag er en del av - har i to år gjennomført kampanjen Kjenn Pulsen, for å gjøre nordmenn i risikogrupper bevisst på at uregelmessig puls kan være et tegn på atrieflimmer.

Vi oppfordrer nå alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert atrieflimmer gjennom å informere, bevisstgjøre og EKG-teste sine pasienter i risikogruppene.

LHL har egen nettside med mer informasjon om Kjenn Pulsen-kampanjen vår. Se den her.

Kontaktinformasjon:

Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag

  • e-post:
  • mobil: 905 06 449