Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forskningsprosjekt HBO etter hjerneslag

Norsk Undervannsintervensjon AS (NUI AS) i Bergen starter i høst opp et pilotprosjekt som skal se på effekten av hyperbar oksygenbehandling (HBO) til pasienter som har kroniske skader etter hjerneslag.

NUI samarbeider med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Haukeland universitetssjukehus (HUS). Prosjektet er finansiert av Hordaland fylkeskommune, Forskningsrådet, Gassco, Spirit Energy, Repsol og NUI. I pilotforsøket skal NUI inkludere seks pasienter som skal behandles med 20 HBO-behandlinger over 20 dager.

Hva er HBO?

“Hyper” betyr større/høyere og “bar” betyr trykk. Oksygen (også kalt surstoff) er en luktfri, fargeløs gass som finnes i den luften du vanligvis puster (21 prosent). Oksygen trengs for drift av kroppens systemer.
HBO er en medisinsk behandling i trykkammer, der du puster 100 prosent oksygen under et forhøyet lufttrykk. Dette fører til at en vesentlig større mengde oksygen tas opp i blodet og mye mer oksygen blir tilgjengelig for kroppens celler og vev. HBO-behandling gjør at skadet vev får tilført store menger oksygen. Dette stimulerer danning av nytt vev, nye celler (også nye hjerneceller), nye blodkar, og gjør at immunapparatet lettere dreper bakterier. Dette kan være gunstig for deg som har sykt eller skadet vev. HBO-behandling er en metode for å støtte ordinær medisinsk eller kirurgisk behandling, eller som direkte behandlingsform for en rekke sykdoms- og skadetilstander. Det kan ta flere måneder før endelig effekt av behandlingen blir synlig/merkbar.

Ved hyperbar oksygenbehandling sitter du trygt og behagelig i et trykkammer sammen med kvalifisert personell (medhjelper), og inntil seks andre pasienter som skal behandles på samme trykk. Behandlingen foregår ved trykkammeret fylles med ekstra luft slik at trykket stiger til 2,4 ganger normalt atmosfærisk trykk. Dette tilsvarer det trykket man opplever 15 meter under vann. Du får puste 100 prosent oksygen gjennom egen maske i 90 minutter. Behandlingen foregår én gang daglig mandag til fredag, i fire uker. Dette gir 20 behandlingsdager for pasienter med hjerneslag. Andre diagnoser kan kreve flere behandlinger.

Hvorfor HBO ved hjerneslag?

I Norge lever det ca 70 000 mennesker som har gjennomgått hjerneslag. Totalt 45 000 av disse har varig funksjonssvikt etter hjerneslaget og mange vil være kronisk avhengig av støtte fra andre og/eller samfunnet. Vi ser at rehabilitering gir bedring av funksjonsnivået til en viss grad, men at rehabiliterings¬effekten reduseres etter tre-seks måneder med etterfølgende gradvis fall i funksjonsnivået, og at svært mange lever med kronisk funksjonssvikt til tross for rehabilitering. Det er stort behov for å se på andre behandlingsmetoder som kan bidra til å bedre funksjonsnivået for denne pasientgruppen.

Ny kunnskap om nevroplastisitet (hjernen sin evne til å tilpasse seg ved å endre koblingene mellom nerver og hjerneceller) viser at hjernevev kan regenereres, med påfølgende endringer i funksjon. Uavhengig av alder kan stamceller utvikle seg til nevroner (hjerneceller). HBO-behandling kan aktivere trykk- og oksygensensitive gener, som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev og danne nye hjerneceller, samt øke nivået av proteiner som har vekstfremmende effekt på hjerneceller. Dette kan bidra til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev. Prosessen som HBO iverksetter er langsom, og endelig effekt kan ikke evalueres før etter seks-tolv måneder.

I Norge behandles ikke pasienter som har gjennomgått hjerneslag, med hyperbar oksygenbehandling via det offentlige helsevesenet. NUI håper at mer kunnskap om HBO etter hjerneslag kan bidra til denne store pasientgruppen får tilbud om behandlingsformen. HBO behandling er en trygg behandlingsform som tolereres godt av de fleste pasienter, og har relativt få bivirkninger.

For mer informasjon, ring NUI på telefon 55 94 28 00, eller send e-post til

Utvalgte referanser

 1. Lerfald S, Thorstensen R, (2017) eRapport Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, NK-HB3/20171.
 2. Mathieu D, Marroni A, Kot J (2017) Tenth Euorpean Consensus Conference on Hyperbaric Medicine: recommendations for accepted and non-accepted clinical indications and practice of hyperbaric oxygen treatment, Diving and Hyperbaric Medicine, Volume 47 No. 1 March 2017.
 3. Efrati S, Ben-Jacob E, (2014) Reflections on the neurotherapeutic effects of hyperbaric oxygen, Journal Expert Review of Neurotherapeutics, Volume 14, 2014 - Issue 3.
 4. Rosario ER, Kaplan S, (2015) The Effect of HBOT Following an Ischemic Stroke, Stroke;46:ATP224.
 5. Dong Y, Shan J, Ze Y, et al., (2015) The effects of combined hyperbaric oxygen therapy on patients with poststroke depression, J. Phys. Ther. Sci.27: 1295–1297.
 6. Efrati S, Fishlev G, Bechor Y, Volkov O, Bergan J, et al., (2013) Hyperbaric Oxygen Induces Late Neuroplasticity in Post Stroke Patients - Randomized, Prospective Trial, PLoS ONE 8(1): e53716.
 7. Wang W, et al., Mitochondrial DNA integrity is essential for mitochondrial maturation during differentiation of neural stem cells, Stem Cells. 2010 Dec;28(12):2195-204.
 8. World Stroke Organization (2018), URL: world-stroke.org
 9. Norrving B, (2015) Webrapport från Riksstroke, Väserbottens Läns Landsting, URL: riksstroke.org
 10. Meyer S, et al.,(2015) Functional and motor outcome 5 years after stroke is equivalent to outcome at 2 months: follow-up of the collaborative evaluation of rehabilitation in stroke…”, Stroke; 46:1613-1619
 11. Norsk Elektronisk Legehåndbok (2018), Hjerneslag, URL: legehandboka.no
 12. Weaver L, et al., (2014) Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, 13th edt, UHMS, Best Publishing Company, p241-252
 13. Dimyan, M. A., & Cohen, L. G. (2011). Neuroplasticity in the context of motor rehabilitation after stroke. Nature Reviews Neurology, 7(2), 76.
 14. Skår, A. B. R., Folkestad, H., Smedal, T., & Grytten, N. (2013). “I refer to them as my colleagues”: the experience of mutual recognition of self, identity and empowerment in multiple sclerosis, Disability & Rehabilitation(0), 1-6.
 15. Heyboer M., Sharma D., Santiago W., McCulloch, Hyperbaric Oxygen Therapy: Side Effects Defined
  and Quantified, Division of Hyperbaric Medicine and Wound Care, Department of Emergency Medicine, SUNY Upstate Medical University, Syracuse, New York.